Læsning af matematikfagtekster i gymnasiet - Identificering af gymnasiefremmede elevers læsevanskeligheder og udvikling af metoder til forbedring af læsestrategier

Forfattere

  • Sarah Bredgaard Stampe
  • Hanne Vejlgaard Nielsen
  • Mikkel Stampe Hjorth

Resumé

I januar 2010 satte Undervisningsministeriet hovedprojektet “Imødegåelse af negative socialarv i gymnasiale uddannelser” i gang. Rammerne for hovedprojektet er, at udviklingsarbejdet skalintegreres i den daglige undervisning. I dette regi er der gennemført et forsøgs- og udviklingsprojektkoncentreret om matematikundervisningen i htx. I projektet rettes søgelyset helt nøjagtigt mod dendel af matematikundervisningen, som er læsning af matematikfaglige tekster. Det søges klarlagt,hvorfor eleverne støder på forhindringer, når deres læsestrategi møder den matematikfaglige tekstselementer. I projektets praksisarbejde udvikles og afprøves forskellige metoder til overvindelse af disseforhindringer. Nærværende artikel redegør hovedsagelig for projektets metoder og resultater. Under the auspices of a ministerial project about how to counter educationally disadvantagedsocialbackgrounds in secondary school in which it was stipulated that developments should be integratedin ordinary teaching we designed and executed a project which focused on mathematicsin a tech nicalsecondary school and specifically on the reading of mathematical texts. We attempted to identify whystudents hit barriers when their reading strategy meets such texts. In the empirical part of this projectvarious ways of surmounting these barriers were developed and tested. Here we mainly describe ourmethods and results.

Downloads

Publiceret

2012-03-08

Citation/Eksport

Stampe, S. B., Nielsen, H. V., & Hjorth, M. S. (2012). Læsning af matematikfagtekster i gymnasiet - Identificering af gymnasiefremmede elevers læsevanskeligheder og udvikling af metoder til forbedring af læsestrategier. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36074

Nummer

Sektion

Artikler