Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 2 (2013)

Matematikk i naturfag – et kompetansehevingsprosjekt for barnehagen

  • Anita Movik Simensen
  • Inger Wallem Anudsen
Fremsendt
oktober 4, 2013
Publiceret
2013-06-05

Resumé

Den norske barnehageloven og rammeplanen for barnehagen legger vekt på at alle barnehagerskal bruke naturen til lek, undring, utforsking og læring. Det er et behov for økt kompetanse påfagområdene som omhandler matematikk og naturfag. I denne artikkelen presenterer vi et prosjektder målet var å heve personalets kompetanse i å bruke naturen til både matematisk og naturfagligutforsking sammen med barna. Metodene i dette prosjektet kan synes å medføre økt kompetanse forpersonalet og økt undring for barna. MINA-modellen utviklet av forfatterne, viser hvordan fagområdenemed naturfag og matematikk kan kombineres.The Kindergarten Act and the Framework Plan of Kindergartens (FP) in Norway states that the natureis important for children in kindergartens. Mathematics and nature science are two of sevendifferent learning areas defined in FP. There is a need for increased competence of kindergartenstaff within these two areas. This article concerns a project aiming to increase competence of usingnature as a pedagogic arena combining these topics. The methods used here may lead to increasedcompetence for the staff and increased inquiry for the children. The presented MINA-model showshow mathematics and nature science activities can be combined.