Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 2 (2023)

Systematiseret klassekammerathjælp i natur/teknologi: - En materiel-dialogisk tilgang

  • Mette Fredslund
  • Louise Laursen
  • Stine Thygesen
  • Hilde Ulvseth
  • Maria Christina Secher
Fremsendt
juni 1, 2023
Publiceret
2023-06-07

Resumé

Abstract: Systematiseret klassekammerathjælp (SYKL) er en dialog- og undersøgelsesbaseret undervisningsform. Denne artikel formidler udvalgte resultater fra et treårigt forskningsprojekt hvor SYKL bl.a. er afprøvet i natur/teknologi. Artiklens analyse baserer sig på videoobservationer af elevdialoger og undersøger hvordan eleverne bruger artefakter og gestik som ressourcer i interaktionen. Analysen viser hvordan artefakter og gestik 1) skaber et fælles fokus, 2) understøtter haptisk perception, 3) bruges i medieringen af indhold i tillæg til tale og 4) fungerer som talestok og understøtter turtagning. Artiklen foreslår afslutningsvis at betydningen af det materielle bør ses som et nøgleaspekt ved undervisningsformer som SYKL.