Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 1 (2022)

STEM-læreres udvikling af en IT-medieret undervisningspraksis analyseret ved hjælp af TPACK

  • Henrik Levinsen
  • Mette Hansen
Fremsendt
marts 2, 2022
Publiceret
2022-03-04

Resumé

IT-medieret undervisning har potentiale til at transformere læreprocesser. Artiklen rapporterer en efteruddannelsesindsats for grundskolelærere med øget fokus på elevcentrerede læreprocesser i naturfag og matematik vha. flipped learning (FL). Vedr. lærernes evne til at anvende FL til praksisudvikling analyseredes deres intenderede og realiserede undervisning vha. analyserammen Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Analyserne viser lavere TPACK-niveau end lærernes selvevaluerede TPACK, mest udtalt i de pædagogiske vidensdomæner; realisering af den præsenterede FLIP-model finder kun sted i det omfang lærerne evner at omsætte teknologien så deres praksis reelt forandres. Det indikerer at succesfuld praksisudvikling via IT-medierede undervisningsformer afhænger mere af læreres pædagogiske (almendidaktiske) kompetencer end fx af deres IT-kompetencer, men indsatsen viser at FL kan operationalisere læreres TPACK.