Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 1 (2022)

STEM- didaktik – et internationalt, systematisk review om STEMundervisningens didaktik

  • Dorte Larsen
  • Mette Kristensen
  • Michael Hjort
  • Lars Seidelin
Fremsendt
marts 2, 2022
Publiceret
2022-03-04

Resumé

En STEM-tilgang til undervisningen er efterhånden velkendt, og den beskrives ofte til at have stort potentiale. Ikke desto mindre er implementeringen af denne nye tilgang ikke ligetil på grund af den manglende konsensus omkring, hvordan STEM defineres, og om der er en tilgang, som vi kan kalde en STEM didaktik. Denne artikel bidrager ved at beskrive et litteraturstudie med udgangspunkt i 62 udvalgte studier. Disse er gennemlæst, analyseret og efterfølgende syntetiseret. Resultaterne peger på forskellige perspektiver på både begrundelser, indhold/kontekst, metoder og integrationen. Afslutningsvis perspektiveres reviewets resultater med det danske udviklings- og forskningsprojekt LabSTEM.