Undervisning i naturvidenskab under COVID-19

Forfattere

  • Philip Kruse Jakobsen

Resumé

Den COVID-19-inducerede fjernundervisning i Danmark i 2020 diskuteres. Med udgangspunkt i forfatterens egne erfaringer samt spørgeskemaundersøgeler blandt elever og lærere findes det at fjernundervisning opleves mere arbejdskrævende og mindre motiverende, samt at elever føler de lærer mindre, og har lavere mestringsforventning. Fjernundervisningen i de naturvidenskabelige fag har mindre indhold af eksperimenter og feltarbejde hvilket forskyder elevernes læring væk fra centrale kompetencemål. Der præsenteres tre perspektiver på hvorledes erfaringerne kan bidrage til at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag fremadrettet.

Publiceret

2021-03-05

Citation/Eksport

Jakobsen, P. K. (2021). Undervisning i naturvidenskab under COVID-19. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2021(1), 9. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/125073

Nummer

Sektion

Aktuel analyse