STEM på htx 25 år med teknologi og engineering i de gymnasiale uddannelser i Danmark

  • Peter Larsen

Resumé

I august 2020 var det 25 år siden det tekniske gymnasium, htx, blev en 3-årig gymnasial uddannelse med samme omfang og adgangsmuligheder til videregående uddannelse som det almene gymnasium, stx. Faget Teknologi, der blev udviklet som et af profilfagene til htx, har siden starten i 1995 været tænkt som et STEM-fag, dvs. et fag der integrerer naturvidenskab, teknologi, engineering og matematik. Fagets kerne er engineering, dvs. ingeniør-metoder hvor eleverne udvikler og anvender teknologi og anvender viden fra uddannelsens øvrige fag i projektarbejdet. Gennem årene har faget gennemgået en udvikling fra et fag med udgangspunkt i løst definerede ingeniør-metoder baseret på den enkelte undervisers erfaringer og baggrund hen imod et fag der tager udgangspunkt i et forskningsbaseret videns- og metodegrundlag.

Publiceret
2020-09-05
Citation/Eksport
Larsen, P. (2020). STEM på htx 25 år med teknologi og engineering i de gymnasiale uddannelser i Danmark. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2020(3), 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/121570
Sektion
Aktuel analyse