Sokratiske samtaler i naturfagsundervisningen

Forfattere

  • Therese Malene Nielsen

Resumé

Klasserumssamtaler i naturfagsundervisning følger ofte den triadiske dialogform med det resultat at få elever deltager og eventuelt kun med en overfladisk forståelse af begreberne. Denne

artikel omhandler en undersøgelse af klasserumsdiskursen under opstarten af et geografiforløb i en 9.-klasse med afsæt i Martin Wagenscheins sokratiske samtaleprincip. Den efterfølgende analyse peger

på at eleverne undervejs udviklede en mere undrende tilgang til de præsenterede fænomener og indgik mere i dialog med hinanden. Undersøgelsen efterlader derfor grundlag for yderligere afprøvning af

Wagenscheins undervisningsprincip og hvilke effekter det kan have på elevernes begrebsforståelse og misforståelse.

 

Downloads

Publiceret

2019-03-07

Citation/Eksport

Nielsen, T. M. (2019). Sokratiske samtaler i naturfagsundervisningen. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2019(1), 22–43. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/112813

Nummer

Sektion

Artikler