Redaktionelt – Fri adgang til fagfællebedømte artikler om metode & forskningsdesign

  • Anne Sofie Fink Statens Arkiver/Dansk Data Arkiv (DDA)
  • Henrik Lolle Aalborg Universitet
  • Jørgen Goul Andersen Aalborg Universitet
Nøgleord: metode, forskning, design, forskningsdesign, kvantitativ, kvalitativ, survey, videnskab, surveyselskab, Metode & Data

Resumé

Velkomst til et nyt tidsskrift om metode og forskningsdesign. Metode & Forskningsdesign søger at imødekomme behovet for diskussion i forskningsprojekter, der indsamler data om individer og/eller organisationer inden for socialbeskrivende videnskab.

Forfatterbiografier

Anne Sofie Fink, Statens Arkiver/Dansk Data Arkiv (DDA)
Henrik Lolle, Aalborg Universitet
Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet
Publiceret
2013-07-01
Citation/Eksport
Fink, A. S., Lolle, H., & Andersen, J. (2013). Redaktionelt – Fri adgang til fagfællebedømte artikler om metode & forskningsdesign. Metode & Forskningsdesign, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mf/article/view/8249
Sektion
Kommentarer