Om tidsskriftet

Fokus

METROPOL udgives af Metropolhistorisk Netværk: http://metropolhist.dk/metropol/

METROPOL bringer forskningsbaserede bidrag til det danske hovedstadsområdes regionale historie, herunder Øresundsregionens regionshistorie. Ved danske hovedstadsområde forstås: Københavns og Frederiksberg kommuner samt tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amtskommuner. Ved Øresundsregionen forstås: Det danske hovedstadsområde og Skåne Län. Herudover bringer METROPOL bidrag til den nationale og internationale byregionale historieforskning for tiden efter 1850.

 Alle bidrag undergår en fagfællebedømmelse.

 Det tilstræbes, at METROPOL udkommer mindst en gang om året.

METROPOL kan have form af:

  • Omnibusudgaver: Et antal enkeltartikler om forskellige problemstillinger eller temaer
  • Antologiudgaver: Et antal enkeltartikler inden for samme problemstilling eller tema
  • Monografiudgaver: Samlede større fremstillinger om en bestemt problemstilling eller et tema

METROPOLS Omnibus- og antologiudgaverne hostes af https://tidsskrift.dk/, Det kongelige Bibliotek, og kan også tilgås via netværkets hjemmeside: http://metropolhist.dk/metropol/ Monografiudgaver af METROPOL i pdf-format kan tilgås samme sted.