METROPOLs redaktion består af:

Henning Bro, Ph.d, stadsarkivar em MSO, Byhistorisk Konsulent, Frederiksberg Stadsarkiv.

Lene Skodborg, mag. art., museumsinspektør, Østsjællands Museum, samt projektleder og rådgiver, Kulturmiljøer Langs Letbanenng

Bag METROPOL står styegruppen for Metropolhistorisk Netværk:

Henning Bro, Ph.d, stadsarkivar em MSO, Byhistorisk Konsulent, Frederiksberg Stadsarkiv.

Caspar Christiansen, mag. art., stadsarkivar, Frederiksberg Stadsarkiv.

Lisbeth Hollensen, cand.mag., museumsinspektør Forstadsmuseet.

 Lene Skodborg, mag. art.,  museumsinspektør, Østsjællands Museum, samt projektleder og rådgiver, Kulturmiljøer Langs Letbanen

 Mikkel Thelle, Ph.d., lektor, Aarhus Universitet, og leder af Dansk center for Byhistorie