Redaktion:
Afdelingsbibliotekar Lotte Phiiipson

I redaktionen:
verbibliotekar Erland Kolding Nielsen

Publiceret: 1994-12-01