Tilbage til artikeldetaljer „Den Gud giver embede…” Nogle refleksioner omkring danske embedsmænd og dansk forvaltningskultur på baggrund af udstillingen „På given foranledning…” Download Download PDF