Redaktionsgruppe

Redaktionen består af skiftende medlemmer fra bestyrelsen for Selskab for teoretisk psykoanalyse. Der nedsættes en redaktionsgruppe for hvert enkelt nummer i forbindelse med planlægningen af nye udgivelser. De kommende numres redaktioner kan ses af følgende liste.

 

#4 - 2018 - Jeg'et er ikke herre i eget hus

- Brian Benjamin Hansen, ph.d. i Filosofi, adjunkt, VIA University College (BRBH@via.dk)

- Anders Ruby, cand.mag. i Idehistorie, lærer, Engelsholm højskole

- Jakob Rosendal, ph.d. i Kunsthistorie, postdoc, Kvindemuseet og Aarhus universitet (jr@cc.au.dk)

 

#5 - 2018 - It Thinks!

- Henrik Jøker Bjerre, ph.d. i Filosofi, lektor, Anvendt Filosofi, Aalborg universitet (hjb@learning.aau.dk)

- Rasmus Uhrenfeldt, ph.d.-studerende, Anvendt Filosofi, Aalborg universitet (ru@learning.aau.dk)

 

#6 - 2019 - Overføringen

- Kirsten Hyldgaard, ph.d. i Filosofi, lektor, Generel pædagogik, Aarhus universitet (hyldgaard@edu.au.dk)

- Daniel Vallentin Kjer, MA Modern European Philosophy, stud.theol., Københavns Universitet (daniel.v.kier@gmail.com)