Om tidsskriftet

Hvad er Lamella? Lamella er det latinske navn for en tynd, flad skive eller hinde. Og så er det Lacans suggestive metafor for driften. Lamella er det udødelige princip bag de dødelige fremtrædelsesformer, det, man ikke kan slippe af med, det, som hele tiden vender tilbage, det ekstra lille stykke je ne sais quoi, som ikke kan koges, brændes, hugges over eller tygges færdigt – som et stykke sølvpapir, der ikke kan nedbrydes, en plamage, der ikke kan vaskes væk, en lort, der ikke kan skylles ud. Lamella er også et tidsskrift for teoretisk psykoanalyse.

Fokus: Tidsskriftet Lamella har fokus på den teoretiske psykoanalyse, dens relation til andre teori-områder og den psykoanalytiske teoris applikation både i klinikken og i forhold til samfundet og kulturen.

Historik: I december 2014 blev Selskab for teoretisk psykoanalyse oprettet i forlængelse af konferencen "Psykoanalysens ni liv. Klinikken, kulturen og universitetet". I januar 2016 udkom det første nummer af Lamella. Siden da er Lamella udkommet en til to gange årligt. Udgivelserne har været mulige takket være bevillinger fra Statens kunstfond.

Peer-review-processen: Alle artikler kommer i peer-review. Review-processen sættes i gang, når materialet til et nyt nummer er indsamlet. Redaktionen anonymiserer og udsender artikler, der fagfællebedømmes af en af redaktionen udvalgt fagfælle. Dennes anonyme bedømmelse læses igennem af redaktionen, der herefter sender den tilbage til forfatteren. Efter anden gennemskrivning gennemgår redaktionen artiklen og den korrekturlæses og formateres efter gældende standard. Inden publikation får alle forfattere udgivelsen til gennemlæsning, og eventuelle sidste rettelser føres ind.