Lamella – Tidsskrift for teoretisk psykoanalyse https://tidsskrift.dk/lamella Lamella er et tidsskrift for teoretisk psykoanalyse Selskab for teoretisk psykoanalyse da-DK Lamella – Tidsskrift for teoretisk psykoanalyse 2445-8074 Mens vi venter på kærligheden https://tidsskrift.dk/lamella/article/view/134804 Katrine Zeuthen Copyright (c) 2022 Forfatter og tidsskrift 2022-12-02 2022-12-02 6 8 14 31 Lacan og filosofiens mester. Platon avec Lacan https://tidsskrift.dk/lamella/article/view/134805 Rasmus Bro Clemmesen Copyright (c) 2022 Forfatter og tidsskrift 2022-12-02 2022-12-02 6 8 32 57 Tvetydige billeder https://tidsskrift.dk/lamella/article/view/134808 Jakob Rosendal Copyright (c) 2022 Forfatter og tidsskrift 2022-12-02 2022-12-02 6 8 58 84 Uden for magisk kontrol https://tidsskrift.dk/lamella/article/view/134807 Lasse Uldam Nielsen Copyright (c) 2022 Forfatter og tidsskrift 2022-12-02 2022-12-02 6 8 85 107 Gentagelsens leg https://tidsskrift.dk/lamella/article/view/134809 Ditte Dyrgaard Copyright (c) 2022 Forfatter og tidsskrift 2022-12-02 2022-12-02 6 8 108 121 Because it’s there https://tidsskrift.dk/lamella/article/view/134810 Bror Thulesen Dahl Copyright (c) 2022 Forfatter og tidsskrift 2022-12-02 2022-12-02 6 8 122 143 Paranoiaens diskurs https://tidsskrift.dk/lamella/article/view/134811 Saman Atter Motlagh Copyright (c) 2022 Forfatter og tidsskrift ??? 2022-12-02 2022-12-02 6 8 144 161 Indledning. Udenfor https://tidsskrift.dk/lamella/article/view/134904 Brian Benjamin Hansen Kirsten Hyldgaard Copyright (c) 2022 Forfatter og tidsskrift ??? 2022-12-02 2022-12-02 6 8 7 13 Forside, kolofon og indholdsfortegnelse https://tidsskrift.dk/lamella/article/view/134941 Lamella Copyright (c) 2022 Forfatter og tidsskrift ??? 2022-12-02 2022-12-02 6 8