Nr. 4 (1982): Forvaltning og ejendomsstruktur i det syttende århundrede