Adelig godsstruktur i Musse og Fuglse herreder i 16.-17. århundrede.

Forfattere

  • Jens Villiam Jensen

Resumé

En bevaret liste fra 1568 giver indblik i ejendomsforholdene i disse to lollandske herreder og gør det muligt at rekonstruere de adelige godsers struktur. Det sammenlignes med oplysninger fra Frederik 3. matrikel fra 1660'erne. I løbet af dette århundrede forbedredes adelsgodsernes arrondering mærkbart, så en stigende del af fæstegodset dannede en arronderet kerne, mens en faldende del udgjorde egentligt strøgods. En del af forbedringen blev opnået ved mageskifter med kronen, særligt i 1620'erne og 1630'erne.

Downloads

Publiceret

1982-03-22