Lensregnskaber og lensadministration 1610-60

Forfattere

  • Orla Damkjer

Resumé

Analysen når frem til, at lensregnskabernes umiddelbare regnskabsresultat ikke er retvisende, da også afgifter, der reelt var i restance, var indtægtsført. Det konstateres, at også fæstebønder reelt havde ret til at pantsætte eller sælge fæstegårde. til gengæld havde og brugte lensmanden en række ikke-økonomiske magtmidler.

Downloads

Publiceret

1982-03-22