Et udvidet moralsk laboratorium

En autoetnografisk undersøgelse af det danske begravelsesritual, og hvordan dets praksisser genforhandles som følge af COVID-19

Forfattere

  • Kenni Hede
  • Hanne Bess Boelsbjerg

Nøgleord:

Danmark, covid-19, corona, moralitet, ritualer, overgangsritualer, begravelse

Resumé

I denne artikel har vi fokus på begravelseshandlingen i den klasse af ritualer som Arnold van Gennep – og senere antropologen Victor Turner – har ka- rakteriseret som overgangsriter, der er kendt for at udspille sig, når menne- sker skifter social status i fællesskabet. Med begravelseshandlingen som det antropologiske omdrejningspunkt undersøger vi, hvordan det kulturkristne begravelsesritual i Danmark strukturelt måtte genskabes som en direkte føl- ge af regeringens retningslinjer ift. COVID-19, og hvordan denne genska- belse influerede afskeds- og sorgprocessen.

Forfatterbiografier

Kenni Hede

Kenni Hede, Bachelor of Science (BSc) i Antropologi, stud.scient.anth. i Visuelantropologi på Aarhus Universitet.

Hanne Bess Boelsbjerg

Hanne Bess Boelsbjerg, cand.mag. religionsvidenskab, ph.d. IST, Syddansk Universitet. Post doc. på Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet i projektet ‘Borderlands of living’. I sin forskning fokuserer hun på bestemmelse af bevidsthed, medicinsk kultur, etniske minoritetspatienter, eksistentielle overvejelser og spirituelle behov blandt døende.

Downloads

Publiceret

2020-09-01

Citation/Eksport

Hede, K., & Boelsbjerg, H. B. (2020). Et udvidet moralsk laboratorium: En autoetnografisk undersøgelse af det danske begravelsesritual, og hvordan dets praksisser genforhandles som følge af COVID-19. Jordens Folk, 55(2), 67–73. Hentet fra https://tidsskrift.dk/jf/article/view/127067