Sønderjydske Årbøger

Sønderjyske Årbøger er udgivet siden 1889, fra 1923 med Historisk Samfund for Sønderjylland (http://www.hssdj.dk/) som udgiver.
Årgangene 1896, 1898, 1911 og 1915-22 udkom ikke. Årgang 1932 udgøres af Festskrift til H.P. Hanssen.
Historisk Samfund for Sønderjylland er også udgiver af den digitaliserede udgave af Sønderjyske Årbøger.

Årgang 2011 og frem vil senere blive digitaliseret i tilknytning til www.tidsskrift.dk.

Forud for digitaliseringen har Historisk Samfund for Sønderjylland indhentet tilladelse hos indehavere af ophavsrettigheder. Flere har dog ikke kunnet opspores. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsrettigheder, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen. Brug af billedmateriale o.l. til kommercielle formål forbydes.
 
Artiklerne i Sønderjyske Årbøger kan tilgås enten ved listning eller søgning.
 
I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).
 
Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.
 
Ikke-digital søgning kan foretages i Register til Sønderjyske Årbøger 1889-1988 (1989). Der findes oversigter over indholdet af årgangene 1989-99 i Sønderjyske Årbøger 1999 og af årgangene 2000-2014 i Sønderjyske Årbøger 2014.


Nr. 1 (2013)

Indholdsfortegnelse

Indledning

Forsidestof
PDF
-2-6

Artikler

Kampen om tvangsmølleriets afskaffelse i hertugdømmet Slesvig 1836-1852
Thomas Clausen
PDF
7-30
Kampen om Vesterhavsøerne i 1864
Claus Pørksen
PDF
31-62
Den menige infanterist i 1864-krigen
Anton Marckmann
PDF
63-88
Om den duelige kaptajn og skibets interesse
Mikkel Leth Jespersen
PDF
89-116
Sigurd Kloppenborg Skrumsagers oplevelser og tanker fra sin deltagelse under 1. Verdenskrig
Jens Skrumsager Skau
PDF
117-160
Christian X og Sønderjylland
Knud J. V. Jespersen
PDF
161-184
To drab og et attentatforsøg
Hans Schultz Hansen
PDF
185-210
Konfiskation af tysk ejendom i Sønderjylland efter 2. Verdenskrig
Kirsten Lyllof
PDF
211-240

Diverse

Diverse
PDF
241-339