Politica, Bind 9 (1977) - 2

Indholdsfortegnelse

Nogle kommentarer til betænkning 787-1977 om udvidet statslig information
Preben Sepstrup:
Samfundsinformation - en introduktion
Anker Brink Lund:
Kommunal informationspolitik og demokratisk kontrol
Ole Nørgaard Madsen:
Offentlighedsteori
Frands Mortensen, Jørn Møller:
Det lokale kommunikationssystem
Jens Chr. Birch og Bernt Stubbe Østergård:
Statens informationsvirksomhed og dens politiske funktioner
Anker Brink Lund:
International politik - personlighedsspaltning eller skeløjethed? Anmeldelse af Bjarne W. Frederiksen, International politik - teorier og tilgangsvinkler, Samfundsfaglige grundbøger, Gyldendal 1977, kr. 55,-.
Hans-Henrik Holm:
Anmeldelse af Lone Spanheimer: Kunsten at gøre sig forstået. Reitzel, København 1977. 130 sider, kr. 48,75.
Marit Bakke:
Modtagne bøger
Tidsskriftet POLITICA
Anmelderordninger