Integration i 'mixed methods' forskning: Metode eller design?

Forfattere

  • Morten Frederiksen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Nøgleord:

mixed methods forskning, integration, metode, analyse, fortolkning, klassifikation

Resumé

Udviklingen af mixed methods forskning som en selvstændig forskningstradition er primært sket gennem udviklingen af mixed methods design. Denne artikel argumenterer for, at design-tilgangen bør suppleres med et mere overordnet fokus på, hvordan de adskilte dele af mixed methods projekter integreres til et hele. Med udgangspunkt i en analyse af integrationsbegrebet i mixed methods litteraturen foreslås en klassifikation af seks integrationsformer: teori-, design-, metode-, data-, analyse- og fortolkningsintegration. Hver af disse beskriver en måde at skabe meningsfulde, håndgribelige relationer mellem undersøgelsens dele. Med udgangspunkt i denne klassifikation undersøges anvendeligheden af integrationsbegrebet gennem en analyse af tre meget forskellige traditioner for mixed methods forskning: metodetriangulering, pragmatistisk designoptimering og teori/metode-integration. På baggrund af denne analyse konkluderes det, at integrationsbegrebet kan styrke fokus på og forståelsen af de metoder, der konkret anvendes i kombinationen af delstudier i mixed methods forskning. Endvidere konkluderes det, at integrationstilgangen kan anvendes til at styrke det enkelte mixed methods projekt ved at understrege en række trufne valg og indre relationer i forskningen, der ellers ville være uklare.

Forfatterbiografi

Morten Frederiksen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Downloads

Publiceret

2013-07-01

Citation/Eksport

Frederiksen, M. (2013). Integration i ’mixed methods’ forskning: Metode eller design?. Metode & Forskningsdesign, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mf/article/view/8260

Nummer

Sektion

Artikler