Magasin fra Det Kongelige Bibliotek

Magasin fra Det Kongelige Bibliotek er et videnskabeligt baseret kulturformidlingstidsskrift, der bringer aktuelle og kulturhistoriske, biblioteksfaglige og faglige artikler og mindre afhandlinger om alle sider af Det Kongelige Biblioteks arbejdsmark, opgaver og samlinger samt en kvartalsvis Kronik over bibliotekets virksomhed. Redaktør: Jakob K. Meile, <jme@kb.dk>.

Magasin er blevet udgivet siden 1986, dog udkom det ikke 2000-2001. Fra 26. årgang, 2013, publiceres bladet på samme tid både trykt og elektronisk (som Open Access), og årgang 1-25 (1986-2012) er retrodigitaliseret. Den trykte udgave koster i abonnement kr. 125,- om året; dette kan tegnes ved henvendelse til Jan Lørup, <jl@kb.dk>.

Forgænger: Meddelelser fra Rigsbibliotekaren (indtil 1985).


Nr. 1 (2017)


Forside

Daguerreotypi af den danske pige Louisa Bauditz og hendes amme Charlotte Hodge, ca. 1847.

Billedet indgår i udstillingen Blinde vinkler. Billeder fra kolonien Dansk Vestindien, som åbner i Diamanten i anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien og som fokuserer på øernes visuelle kulturhistorie. Udstillingen viser billeder og kort i danske arkiver og samlinger og spørger, hvad billederne fra øerne egentlig viser – og hvad man ikke kan se.

De tre caribiske øer – St. Thomas, St. Croix og St. Jan – var danske kolonier i mere end 250 år, og Det Kgl. Biblioteks samlinger er – ligesom andre danske arkivers – fulde af genstande fra denne del af Danmarks og øernes fælles historie.

Udstillingen åbner 19. maj 2017.