Det usynlige og det synlige. Om at se det umiddelbart usynlige ved teknikkens hjælp – og om ikke at se nok på det, man allerede kan se

  • Mogens Bech Det Kgl. Bibliotek
  • Kira Kofoed
  • Kristine Bøggild Johansen
  • Jan Stubbe Østergaard
Publiceret
2018-01-11
Citation/Eksport
Bech, M., Kofoed, K., Johansen, K., & Østergaard, J. (2018). Det usynlige og det synlige. Om at se det umiddelbart usynlige ved teknikkens hjælp – og om ikke at se nok på det, man allerede kan se. Magasin Fra Det Kongelige Bibliotek, 30(4), 3-17. Hentet fra https://tidsskrift.dk/magasin/article/view/103070
Sektion
Artikler