Arkiver

 • Nr. 17 (2021)

  Herregårdshistorie 17 retter søgelyset mod herregårdenes hushold og de mange ansatte, der holdt de store huse og produktioner i gang og dannede baggrund for, at godsejerfamilierne kunne føre en herskabelig tilværelse. Udover temaet om herregårdens hushold rummer bogen artikler om en række andre emner indenfor det herregårdshistoriske felt. Bogen henvender sig til alle med interesse for herregårde og dansk kulturarv.

  Red. af Britta Andersen og Marie Kirstine Elkjær. Udg. af Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 2021.

 • Nr. 16 (2020)

  Herregårdshistorie 16 har særligt fokus på herregårdenes forbrug. Igennem otte fagfællebedømte artikler belyses meget forskellige aspekter af dette forbrug – fra storstilet pragtbyggeri, filantropi og kunstforbrug til dagligdagsforbrug af varer og tjenesteydelser. Udover temaet om forbrug rummer bogen artikler om en række andre emner indenfor det herregårdshistoriske felt. Bogen henvender sig til alle med interesse for herregårde og dansk kulturarv.

  Red. af Britta Andersen og Marie Kirstine Elkjær. Udg. af Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 2020

 • Herregårdshistorie 15

  Nr. 15 (2019)

  Herregårdshistorie 15 har særligt fokus på den såkaldte Lensafløsningslov af 1919. Gennem otte artikler belyses forskellige aspekter af loven og dens konsekvenser for både godsejere, husmænd – og for samfundet hinsides herregårdens verden. Udover temaet om Lensafløsningen rummer bogen artikler om en række andre emner indenfor det herregårdshistoriske felt. Bogen henvender sig til alle med interesse for herregårde og dansk kulturarv.

  Red. af Britta Andersen og Marie Kirstine Elkjær. Udg. af Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 2019.

 • Herregårdshistorie 14

  Nr. 14 (2018)

  Herregårdshistoire 14 stiller skarpt på herregårdens kvinder igennem fortællingerne om syv forskellige herregårdsfruer fra seks forskellige århundreder. Udover temaet om herregårdsfruer rummer bogen et tema om herregårde og godsejere under Anden Verdenskrig samt artikler om herregårdsgolf og efterreformatoriske kalkmalerier. Bogen henvender sig til alle med interesse for herregårde og dansk kulturarv.

  Red. af Britta Andersen og Marie Kirstine Elkjær. Udg. af Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 2018.

 • Fyrstelige Måltider
  Nr. 13 (2017)

  Fyrstelige Måltider handler om de måltider, som er blevet serveret hos de rigeste, mest magtfulde personer og familier gennem tiden. Læseren tages med til både fyrster, grever og kongers bord fra middelalderen til i dag. Artiklerne er skrevet af landets førende eksperter i madhistorie og henvender sig til alle med en interesse i såvel hofkultur som kogekunst. Bogen er den første af sin art, der samler viden om elitens måltider gennem århundreder. Bogen er et særnummer i serien Herregårdshistorie, der behandler herregårdshistorie gennem tiden.

  Red. Inge Adriansen, Britta Andersen, Marie Aaberg Andersen og Bodil Møller Knudsen. Udg. af Gammel Estrup - Herregårdsmuseet 2017.

 • Nr. 12 (2017)

  Herregårdene har til alle tider været kulturelle centre, hvorfra både kultur og videnskab, mode og mentalt tankegods har spredt sig blandt eliten på tværs af grænser og derfra til de europæiske befolkninger. Denne fælleseuropæiske kulturarv beskrives i den nye bog Herregårdshistorie 12 igennem en række temaartikler om forskellige facetter af de europæiske herregårdes historie. Herregårdshistorie 12 fortsætter den bredt formidlende linje, som har kendetegnet de foregående udgivelser, med en række meget forskellige artikler, der knytter an til herregårdshistorie og -kultur.

  Red. af Britta Andersen, Mikael Frausing og Marie Kirstine Elkjær. Udg. af Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 2017.

 • Nr. 3 (2008)

  Der er blandt andet fokus på madens og ildstedets kulturhistorie i Herregårdshistorie 3, der også rummer artikler om genstande og portrætter, len og stamhuse samt artikler om herregårde udenfor landets grænser.

 • Nr. 2 (2007)

  Herregårdshistorie 2 rummer en række artikler om de danske herregårdes kulturhistorie. Blandt andet kan man læse artikler om herskabelig madkultur og herregårdenes sidste storhedstid fra midten af 1800-tallet til lensafløsningen i 1919. 

 • Nr. 1 (2006)

  Herregårdshistorie 1 er den første udgivelse i Herregårdshistorie-serien. Dette første nummer afspejler Gammel Estrups aktuelle arbejde med de danske herregårdes historie på et tidspunkt, hvor museet (dengang Jyllands Herregårdsmuseum) havde gennemgået en eksplosiv udvikling og manglede et sted at synliggøre museets store aktivitet på såvel forsknings- som formidlingsområdet.

 • Herregårdshistorie til Britta Andersen
  Årg. 18 Nr. 18 (2022)

  Herregårdshistorie 18 rummer 25 artikler om en række spændende emner fra herregårdenes verden forfattet af nogle af landets – og Nordens – førende eksperter. Artiklerne handler om alt fra arkitektur og herregårdsbyggerier til livet for herskab og tjenestefolk, godsdrift og herregårdshaver til mode, kunst og genstande samt formidling af herregårdshistorien.

  Herregårdshistorie 18 er et festskrift til Britta Andersen, tidligere direktør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og bestyrelsesformand i Dansk Center for Herregårdsforskning.