Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word- eller RTF- eller dokumentfilformat.
 • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
 • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.

Retningslinjer for forfattere

Deadline

Februar

 

Omfang

Fagfællebedømte artikler skal fylde 10-12 sider à 2200 anslag (inklusive mellemrum). Det vil sige i alt cirka 22.000-26.400 anslag per artikel. Hertil kommer billedtekster.

Andre artikler skal fylde 5-6 sider à 2200 anslag (inklusive mellemrum). Det vil sige i alt cirka 11.000-13.200 anslag per artikel. Hertil kommer billedtekster.

 

Manuskript

 • Artiklen indledes med en overskrift (og evt. en underoverskrift). Herefter kommer en kort indledning. Resten af artiklen deles i underafsnit med særskilte overskrifter.
 • Ord eller fagudtryk, der ikke er alment kendte, forklares første gang, de anvendes.
 • Der benyttes grammatisk komma.
 • Citater sættes i dobbelte citationstegn (”). Der benyttes ikke enkelte citationstegn (’) i artiklerne – kun ved citat indeni citat.

Citater gengives præcist efter originalkilden. Hvis teksten er moderniseret af forfatteren, skal det noteres i en slutnote.

Længere citater rykkes ind i teksten og skrives uden citationstegn, ikke-kursiveret.

Forfatterkommentarer i citatet angives i hårde parenteser: Skuul-Inspector [Skoleinspektør].

Pauser/ spring i citatet angives med hårde parenteser med tre prikker imellem: […].

 • Lokaliteter, projekttitler osv. må kursiveres, hvis det giver mening, men det skal ensrettes gennem artiklen (Gammel Estrup, Partnerfællesskaber på tværs).
 • Alle forkortelser skrives ud (for eksempel, og så videre, blandt andet).
 • Enheder og mængdeangivelser skrives som udgangspunkt også helt ud (procent, grader, kilometer).
 • Ved kongerækken benyttes arabertal (Christian den 4.).
 • Ved datoer skrives dagen med tal, måneden med bogstaver og året med tal. Før datoer skrives ’den’ (den 3. januar 2017).
 • Når vigtige personer nævnes første gang, anføres årstal (fødsel-død)
 • Tal skrives med bogstaver op til ti og fra 11 og opefter med tal.
 • Bestemte historiske perioder opfattes som udgangspunkt som proprier og skrives derfor med stort (Enevælden, Reformationen, Anden Verdenskrig, Lensafløsningen).
 • Der sættes en afmærkning i teksten, hvor der ønskes en illustration indsat.

 

 

Litteraturliste og noter

Eventuelle noter opføres umiddelbart efter artiklen som slutnoter (nummereres med arabertal). Litteratur- og kildeliste placeres til sidst.

 

Værker og tidsskrifter sættes i kursiv, artikler i dobbelte citationstegn:

 

Eksempler:

 • Bog:

Roussel, Aage (red.): Danske Slotte og Herregårde, bd. 1-20, Kbh. 1963-68.

 • Bogkapitel:

Tønnes, Rikke: ”Sidste blomstring”, i: John Erichsen og Mikkel Venborg Pedersen (red.): Herregården. Menneske – Samfund – Landskab – Bygninger, bd. 2, Kbh. 2005.

 • Tidsskriftsartikel:

 Rasmussen, Carsten Porskrog, ”Hoveriafløsningen på Augustenborg - En strid om virkeliggørelse af reformlovgivningen i Hertugdømmerne”, i: Landbohistorisk Tidsskrift, årg. 13, 2016, s. 73-112.

 • Utrykt kildemateriale:

Rigsarkivet, Plessen, Mogens Scheel von og hustru Elisabeth Christine von Plessen, født von Thienen, pakke 1: Breve, personlige papirer og regnskabssager m.m. 1734-1755

 • Digitalt kildemateriale - indsæt fuld henvisning:

Nina Javette Koefoed, ”Understanding an un-Christian Life through Negative Emotions” blogindlæg på http://lumen.au.dk/blog/vis/artikel/understanding-an-un-christian-life-through-negative-emotions , (22. januar 2019)

Eller:

Historiske kort på nettet, https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=lkVidSelskab&id=17540, (22. januar 2019).

 • Avisartikel:

”Herregårdsjul til halv pris mellem jul og nytår”, i: Djurslands Posten, 25. december 2018, sektion 1, s. 8.

 

 

Billeder

Der afleveres 5-6 illustrationer/billeder per artikel, som sendes digitalt til redaktøren.

 

 • Billederne skal have en åbenbar æstetisk kvalitet.

 

 • Motivet skal virke umiddelbart skarpstillet, når man kigge på billedet.

 

 • Hver artikel indledes med et helsidebillede. Noter tydeligt, hvilket billede der skal fungere som dette indledningsbillede.

 

 • Skaf billeder i så høj opløsning som muligt. Filstørrelsen må ikke være under 1 megabyte (1MB), ellers er kvaliteten for ringe, når billedet trykkes. Helsidebilleder må ikke være under 2 megabyte. Overvej generelt, hvor store billederne skal trykkes i forhold til original størrelse. Et billede, som i original størrelse er et gammelt 24x36 millimeter dias i dårlig kvalitet, egner sig for eksempel ikke til at blive forstørret til tryk.

 

 • Forfatteren skal have rettighed til at bruge billedet – både til den trykte udgave af bogen og til den digitale udgave, der udgives på Det Kgl. Biblioteks tidsskrift.dk året efter.

 

I begrænset omfang kan museet være behjælpelig med at skaffe yderligere billedmateriale eller skaffe rettigheder til billeder. Dette skal hurtigst muligt aftales med redaktøren.

 

Billedtekster

Billedteksterne skal være fortællende. Billedteksterne skal supplere eller uddybe (ikke gentage) manuskriptet.

 

Resumé

Der leveres et kort resumé (250-350 ord) af artiklens indhold. Resuméet udformes som en appetitvækker for artiklens indhold.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.