Dronning Anna Sophies hushold på Clausholm 1731 -1743

Forfattere

  • Charlotte Marie Brühe Jensen

Resumé

Cand.mag. Charlotte Marie Brühe Jensens artikel tager udgangspunkt i en undersøgelse af husholdet på Clausholm i perioden 1731-43, hvor dronning Anna Sophie boede i eksil på slottet. Undersøgelsen baserer sig på forskellige synsforretninger fra tiden.

Boligforholdene for de forskellige dele af husholdet bliver beskrevet gennem konkrete eksempler, og tre overordnede grupper af husholdet bliver præsenteret - hoffolk, højtstående medlemmer af husholdet og det resterende hushold - for at give et mere fuldkomment billede af det samlede hushold på Clausholm, herunder særligt de forskellige medlemmers boligforhold og deres interne hierarki.

Downloads

Publiceret

2023-01-18

Nummer

Sektion

Temaartikler