Grundtvig’s I Kveld : Reflections of an Anglo-Saxonist

  • S. A. J. Bradley

Resumé

Grundtvigs I Kveld: Nogle overvejelser fra et angelsaksisk perspektiv
Med henblik på udgivelse i første bind af Sang-Værk til den Danske Kirke
(1837) skrev Grundtvig en række digte, der var inspireret af emner, tanker
og udtryksformer anvendt af digtere fra den tidlige middelalder inden for
den angelsaksiske kirke. Denne indoptagelse af en stemme fra den angelsaksiske
kristenhed var udsprunget af hans grundlæggende ønske om at
illustrere den kristne kirkes katolicitet (universalitet). Samtidigt opnåede
han at skænke den danske kirke et stort antal salmer, der kunne udtrykke
denne universelle virkelighed, inden for hvilken også den danske kirke
havde sin egen helt særlige rolle.
Tre af disse angelsaksiske tekster og Grundtvigs brug af dem kommenteres
her på grundlag af angelsaksiske studier. Formålet er at identificere og
vurdere nogle af de sammenhænge, hvor Grundtvig fra oldkirkelige kilder
ikke alene øser inspiration og vejledning til gavn for samtidens menighed,
men også gives våben i hænde til at fastholde et markant særstandpunkt i
sit aktuelle teologiske, liturgiske og kirkepolitiske opgør.
De tre danske tekster, der var inspireret af angelsaksisk digtning, er I
Kveld blev der banket paa Helvedes Port, Kommer Sjæle, dyrekiøbte og Himmel-
Farten saae i Løn / Salomon, Kong Davids Søn. En ny metrisk, urimet
engelsk oversættelse af I Kveld bliver her fremlagt ledsaget af nogle nødvendige
kommentarer. Herunder inddrages Grundtvigs forhold til hans
vigtigste litterære kilde, det apokryfe Nicodemus-Evangelium. Nogle af
de vigtigste og mest afgørende emner drøftes særlig udførligt, herunder
Grundtvigs behandling af Eva-skikkelsen.
Endvidere inddrages Grundtvigs vedholdende og i samtiden omdiskuterede
sammenkædning af Kristi nedstigning til helvede og derpå følgende
himmelfart. Denne sammenkædning spiller også en væsentlig rolle i K.E.
Bugges redegørelse.

Referencer

Bibliography Works by Grundtvig – (1831), Bibliotheca Anglo-Saxonica. Prospectus and Proposals of a Subscription, for the Publication of the most valuable Anglo-Saxon manuscripts, London, Black, Young and Young. – (1836), Haandbog i Verdenshistorien. Anden Deel. Middelalderens Historie, in Holger Begtrup, N.F.S. Grundtvigs Udvalgte Skrifter, vol. 7 (1908), Copenhagen, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. – (1837), “Tag det sorte Kors fra Graven!” in Sangværk til den danske Kirke I, Copenhagen, Wahlske Boghandels Forlag. – (1880), Til Sibbern, in Svend Grundtvig (et al.), N.F.S. Grundtvigs Poetiske Skrifter, vol. I, Copenhagen, Karl Schönberg og Gyldendal. – (1925), Nyaars-Morgen, in Holger Christian Begtrup (ed.), N.F.S. Grundtvig. Nyaars-Morgen: et Rim, Copenhagen, Schönbergske Forlag. – (1944-64), Kvinde-Evangeliet, vol. III, no. 205, in Thomas Balslev (et al., eds), Grundtvigs Sang-Værk. Samlet Udgave, Copenhagen, Det Danske Forlag. Works by other authors Auerbach, Erich (2003), Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature (Fiftieth Anniversary Edition, Willard Trask, transl.), Princeton, Princeton University Press. Bede (Miller, et. al. eds.) (2010), Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, Saarbrücken, VDM Publishing. Bradley, S. A. J. (tr., ed.) (1982), Anglo-Saxon Poetry. London, Melbourne, Toronto. J. M. Dent & Sons. Various reprints, with index; e-book published 2012 as Nook Book, Hachette Digital, Inc., New York. – (1993), “The First New-European Literature: N.F.S. Grundtvig’s Reception of Anglo-Saxon Literature” in A. M. Allchin et al. (eds) Heritage and Prophecy. Grundtvig and the English-Speaking World, Norwich, Canterbury Press, 45-72. – (1996), “‘Stridige Stykker snild jeg forbandt’: Grundtvig’s creative synthesis of Anglo-Saxon sources,” Grundtvig-Studier 1996, 97-127. Also online, http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/grs/article/viewFile/16227/14054 (Retrieved 6 March 2015). – (1998), N.F.S. Grundtvig’s Transcriptions of The Exeter Book […] An Analysis (Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet 28; Supplement to the Registrant over N.F.S. Grundtvigs Papirer), Copenhagen, Grundtvig-Selskabet. – (2000), “A truly proud ruin: Grundtvig and the Anglo-Saxon Legacy” in A. M.Allchin et al. (eds), Grundtvig in International Perspective. Studies in the Creativity of Interaction, Aarhus, Aarhus University Press. 147-162. – (2004), “Before Irenaeus: The Making of Grundtvig the Medievalist,” Grundtvig-Studier (2004), 234-254. Also online, http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/grs/article/view/16461. – (2011), “John Kemble’s Curious Acquaintance: N.F.S. Grundtvig and his remarkable reception of Anglo-Saxondom,” The Kemble Lecture 2011, Trinity College Dublin (awaiting publication). Brandt, C. J. (1880), N.F.S. Grundtvigs sidste Prædikener i Vartov Kirke 1861-1872. Et Udvalg af C. J. Brandt [Last Sermons in Vartov Church. A selection], II, Copenhagen, Schønbergske Forlag. Bright, James (1912), “The Relation of the Cædmonian Exodus to the Liturgy,” Modern Language Notes 27, 97-103. Brix, Hans (1912), Tonen fra himlen: billeder af den kristelige lyrik, Copenhagen, Gyldendal. Carver, Matthew (2010), Summi triumphum regis. Retrieved 3 March 2015 from Hymnoglypt, http://matthaeusglyptes.blogspot.co.uk/2010/05/summi-triumphum-regis.html. Church of England (2001), Common Worship. “Creeds and Authorized Affirmations of Faith,” London, Church House Publishing. Online https://www.churchofengland.org/prayer-worship/worship/texts/daily2/lordsprayercreed.aspx/. Retrieved 19 June 2016. Christ and Satan, in Krapp (ed) (1931), The Junius Manuscript. The Anglo-Saxon Poetic Records. A Collective Edition, vol. I, New York and London, Columbia University Press, 135-58. Christ I-III, in Krapp and Dobbie (eds.) (1936), The Exeter Book. The Anglo-Saxon Poetic Records. A Collective Edition, vol. III, London, Columbia University Press, 3-49. Cowper, B. Harris (trans.) (1867), The Apocryphal Gospels and Other Documents Relating to the History of Christ, London, Williams and Norgate. – (1897) (tr., ed.), The Gospel of Nicodemus Part II or, The Descent of Christ to the Underworld (From the Latin Text. B.) in The Apocryphal Gospels and other Documents relating to the History of Christ, London, David Nutt. Cross, J.E. (et. al.) (1996), Two Old English Apocrypha and Their Manuscript Source:The Gospel of Nichodemus and The Avenging of the Saviour (Cambridge Studies in Anglo-Saxon England 19), Cambridge, Cambridge University Press. Dahn, Helge (1968), Salmehåndbog. En gennemgang af den danske salmebog, Copenhagen, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck. Davidson, Clifford (ed.) (2011), The Harrowing of Hell, http://d.lib.rochester.edu/teams/text/davidson-play-37-the-harrowing-of-hell/, online text (retrieved 19 June 2016) of Clifford Davidson (ed.), The York Corpus Christi Plays (2011), Kalamazoo, Michigan, Medieval Institute Publications. Davies, J.G. (ed.) (1986), A New Dictionary of Liturgy and Worship, London, SCM Press. Elliott, J.K. (2005), The Apocryphal New Testament: A Collection of Apocryphal Christian Literature in an English Translation, Oxford, Oxford University Press. Also online (Oxford Biblical Studies Online; OUP). Fabricius, Johan Albert (1719), Codex apocryphus Novi Testamenti, 2nd (revised) edition, Hamburg, Christianum Herold. Hall, J.R. (1976), “The OE Epic of Redemption: The Theological Unity of MS Junius 11,” Traditio 32, 185-208. Henning Høirup (1951), “Grundtvig i 1867: belyst ved aktstykker og digte fra sygdomsåret,” Grundtvig-Studier 1951, 7-68. Ivanova, Svetlana (2010), Ikonographie von Ostern: “Höllenfahrt” oder “Auferstehung”?, dated 10 April 2010; online http://de.bogoslov.ru/text/730084.html. Jonas, Uffe (2007), “Kvinde-Evangeliet: Om Grundtvigs mandebilleder og kvindesyner,”Grundtvig Studier 2007, 168-193. Also online, http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/grs/article/view/16515 (retrieved 11 February 2015). Junius (1655), François du Jon the Younger (Franciscus Junius) Caedmonis monachi Paraphrasis poetica: Genesios ac praecipuarum sacrae paginae historiarum abhinc annos M.LXX. Anglo-Saxonice conscripta, et nunc primum edita, Amsterdam, Christopher Cunrad. Krapp, G. P. (1931), The Junius Manuscript. The Anglo-Saxon Poetic Records. A Collective Edition, vol. I, New York and London, Columbia University Press. – (1932), The Vercelli Book. The Anglo-Saxon Poetic Records. A Collective Edition, vol. II, New York, Columbia University Press. Krapp, G. P., and Dobbie, E. V. K. (eds.) (1936), The Exeter Book. The Anglo-Saxon Poetic Records. A Collective Edition, vol. III, London, Columbia University Press. Larsen, Henrik (1903), Krist og Satan. Blade af gammel Kristelig Digtning, Copenhagen, Lehmann & Stage. Müller, Ludvig Christian (1835), Collectanea Anglo-Saxonica Maximam Partem Nunc Primum Edita Et Vocabulario Illustrata, Copenhagen, Impensis Librariae Wahlianae. Noack, Bent (1981-82), “Baggrunden for salmen Kommer, sjæle dyrekøbte,” Dansk Kirksangs Årsskrift, Samfundet Dansk Kirkesang, 83-99. – (1989), “Den oldengelske digtning og Grundtvig”, Grundtvig-Studier 1989, 141-156, and online, retrieved 16 February 2015. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/grs/article/viewFile/16025/13867. – (1996), Menneskevordelse og korsdød, Frederiksberg, Anis. Otzen, Benedikt (1984), Den antike jødedom. Politisk udvikling og religiøse strømninger fra Aleksander den Store til Kejser Hadrian, Copenhagen, Gads Forlag. Rønning, Frederik (1885), “N.F.S. Grundtvig og den oldengelske literatur” in Historisk månedsskrift for folkelig og kirkelig oplysning, vol. 4, p. 321-366, vol.5, p. 1-41 og 129-187. The Roman Missal (2014), Easter Vigil; the Exsultet, or Easter Proclamation, London, Baronius Press. Thodberg, Christian (1983a), “Grundtvig the Preacher” in Thodberg and Thyssen (eds), N.F.S. Grundtvig: Tradition and Renewal, Copenhagen, Det Danske Selskab, 123-159. – (1983b), “Grundtvig the Hymnwriter” in Thodberg and Thyssen (eds), N.F.S.Grundtvig: Tradition and Renewal, Copenhagen, Det Danske Selskab, 160-196. Thodberg, Christian (ed.) (1985), N.F.S. Grundtvigs Prædikener 1822-26 og 1832-39, vol. IX, 1835-36, Copenhagen, Gad. Thorpe, Benjamin (1832), Cædmon’s Metrical Paraphrase of Parts of the Holy Scriptures, in Anglo-Saxon, London, Society of Antiquaries of London. Toldberg, Helge (1947), “Grundtvig og de engelske Antikvarer,” Orbis Litterarum. Tom. 5, fasc. 3-4, Copenhagen, Wiley. Also online (Wiley): http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0730.1947.tb00955.x/pdf/. Warton, Thomas (1821), History of English Poetry, from the Close of the Eleventh to the Commencement of the Eighteenth Century, London, Taylor. Wesley, Charles (1743), “Our Lord is Risen” in John & Charles Wesley, Collection of Psalms and Hymns. 2nd edn., enlarged (1743), London. Strahan; this text from Hymns and Psalms. A Methodist and Ecumenical Hymn Book (1983), London, Methodist.

Publiceret
2018-01-04
Citation/Eksport
Bradley, S. A. J. (2018). Grundtvig’s I Kveld : Reflections of an Anglo-Saxonist. Grundtvig-Studier, 67(1), 142-181. https://doi.org/10.7146/grs.v67i1.96652
Sektion
Artikler