Breve til Marie Toft fra 1840'erne

  • Jette Holm

Resumé

Letters to Marie Toft from the 1840es
Letters exchanged between Grundtvig and Marie Toft, his second wife,
have been destroyed, except for one letter that Toft wrote to Grundtvig in
1847 and an unfinished, unsent one he wrote to her in 1848. Grundtvig’s
letter is transcribed here together with seven others to Marie Toft, from
P.A. Fenger, J.F. Fenger and J.G. Willemoes, which collectively shed light
on Marie Toft’s thinking in the early 1840s, when a religious revival was
taking place in Western Zealand. The letters show Toft becoming involved
in the movement and, later, increasingly attracted to Grundtvig and
his theology.

Referencer

Litteratur Værker af Grundtvig – (1855/1909), “Fru Maries Bautasteeen ved Rønnebæksholm”, i Begtrup, Holger (red.) Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte Skrifter ved Holger Begtrup, bd. 10 (1909), København, Gyldendalske boghandel Nordisk Forlag, 26-38. – (2007), N.F.S. Grundtvig: Prædikener i Vartov, Holm, Jette; Glenthøj, Elisabeth & Thodberg, Christian (red.), 1843-44, bd. 6, København, Vartov. Værker af andre forfattere Barfod, Frederik (1878), Peter Andreas Fenger, en levnedstegning, København, Karl Schønberg. Bojsen-Møller, Anna (1999), Eline Boisens Erindringer, bd. 2, 1999, Gyldendal. Gl. Kjøgegaards Arkiv Fam. 507. Køgearkiverne. Registraturen over Gammelkjøgegaards Arkiv. Kassenummer 29/2. Brev nr. 6006. Larsen, Birgitte Stoklund (2015), Paradisskyggen, med Grundtvig i kærlighed og krise, København, Kristeligt Dagblads Forlag. Nygård, Frederik (1884), “Grundtvigs forhold til de gudelig forsamlinger, historisk belyst af Frederik Nygård” i Historisk Månedsskrift for Folkelig og Kirkelig Oplysning, bd. 3, 129-169. Pedersen, Kim Arne (2010), “Et Brev fra Rønnebæksholm af 22. november 1847” i Grundtvig-Studier 2010, 9-11. Rørdam, H.F. (1891), Peter Rørdam. Blade af Hans Levnedsbog og Brevvexling fra 1806-1844, udgivne af H.F. Rørdam, bd. 1, København, Karl Schønberg. Toft, Harald Peter Nicolai og hustru Ane Marie, født Carlsen. Breve og Papirer 1816-1853, Rigsarkivet København, RA-207.

Publiceret
2018-01-04
Citation/Eksport
Holm, J. (2018). Breve til Marie Toft fra 1840’erne. Grundtvig-Studier, 67(1), 7-24. https://doi.org/10.7146/grs.v67i1.96647
Sektion
Artikler