On ‘Grundtvig’s eschatology and its realistic significance: A Chinese view’ - a prefatory commentary

Forfattere

  • Arthur Macdonald Allchin

DOI:

https://doi.org/10.7146/grs.v58i1.16516

Resumé

On ‘Grundtvig’s eschatology and its realistic significance: A Chinese view’ - a prefatory commentary

[Om ‘Grundtvigs eskatologi og dens betydning for et realistisk livssyn: Set i kinesisk perspektiv ’ - en indledende kommentar]

Af A. M. Allchin

A. M. Allchin har ønsket at fremkomme med en indledende kommentar til artiklen af den kinesiske teolog Wen Ge. Baggrunden er, at Allchin med gl.de har noteret den stigende internationale interesse for Grundtvig. Allerede ved fejringen af 200- årsdagen i 1983 var der talrige vidnesbyrd om voksende interesse for Grundtvig ude i den store verden. Det var dog påfaldende, at ud af de 12 foredrag, der blev holdt ved jubilæumskonferencen dengang, handlede de 11 om skoletankerne, mens kun et enkelt drejede sig om kristendomssynet [ved A. M. Allchin, red.].

Siden da har der været stadigt flere udtryk for stigende interesse for alle sider af Grundtvigs tanker, hvilket også er fremg.et af de seneste års udgaver af denne årbog. Blandt disse bidrag har en del været fra Asien, ikke mindst Indien.

I lyset af disse opmuntrende tendenser går Allchin opmærksom på det bemærkelsesværdige ved netop det bidrag, som den kinesiske teolog Wen Ge i år har indleveret. For det første er der tale om en udmærket gengivelse af væsentlige momenter i Grundtvigs kristendomssyn med brug af de engelsksprogede tekster, der p.t. forefindes, og med yderligere støtte i et undervisningsmateriale, som Wen Ge fik stillet til rådighed under et studieophold i København for nogle år siden, med Hans R. Iversen som vejleder. I tillæg til denne fremstilling bringer Wen Ge Grundtvigs tanker i samtale med hovedtanker i de seneste års internationale teologiske debat, idet han særligt betoner den genopdagelse af eskatologiens grundlæggende betydning, der har kunnet observeres hos for eksempel Wolfhart Pannenberg og Jorgen Moltmann.

Hvor prisværdig denne bestræbelse end er, s. er det mest betydningsfulde i Wen Ge’s afhandling dog hans analyse af Grundtvigs betoning af en spændingsbue rækkende fra skaberværket (det store “Skaber-Bliv”) til håbet om en fuldendelse, vel at mærke for hele skaberværket. I kinesisk sammenh.ng har dette universalhistoriske og skabelsesbekræftende syn den største relevans, ikke mindst i betragtning af at forfædre kulten er et fremtrædende træk ved kinesisk religiøsitet, samtidig med at kinesisk kristendomsforståelse i store træk har været bestemt af en spiritualisterne tendens, med betoning af sjælens udødelighed på bekostning af legemet og den skabte natur.

Downloads

Publiceret

2007-01-01

Citation/Eksport

Allchin, A. M. (2007). On ‘Grundtvig’s eschatology and its realistic significance: A Chinese view’ - a prefatory commentary. Grundtvig-Studier, 58(1), 194–197. https://doi.org/10.7146/grs.v58i1.16516

Nummer

Sektion

Artikler