Anmeldelser: Bibeloversættelse som selvhjælp

  • Jesper Høgenhaven

Resumé

Jette Holm, Helge Kjær Nielsen og Ruth Østerby: Nypagts-Bogen. Grundtvigs
nytestamentlige oversættelser. Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet XLI, Fønix
2018: Palmeserien 11, 288 sider, 250 kr.

Publiceret
2019-12-31
Citation/Eksport
Høgenhaven, J. (2019). Anmeldelser: Bibeloversættelse som selvhjælp. Grundtvig-Studier, 70, 119-121. https://doi.org/10.7146/grs.v70i0.121905
Sektion
Grundtvig-litteratur