Grundtvig som stridsmand og polemiker

Forfattere

  • Vanja Thaulow

DOI:

https://doi.org/10.7146/grs.v70i0.121902

Resumé

Denne artikel er baseret på ph.d.-afhandlingen Herrens Stridsmand. Retorisk kritik
af N.F.S. Grundtvigs teologiske polemik i perioden 1810-1825. Afhandlingen er
en undersøgelse af Grundtvigs polemiske retorik i den såkaldt ‘bibelkristne’ periode
af forfatterskabet, særligt årene 1810-1815. Undersøgelsen angår både den
polemik, der findes på tværs af genrer, og den egentlig polemiske genre stridsskriftet,
som har været noget overset i forskningen. Jeg har valgt at udforme
undersøgelsen som en retorisk analyse og kritik, fordi det moderne retorikfag har
et stort og udviklet begrebsapparat, som er velegnet til at analysere de elementer,
der er på spil i polemiske tekster: forfatterens selvfremstilling, publikumskonstruktion,
argumentation og stil.1

Downloads

Publiceret

2019-12-31

Citation/Eksport

Thaulow, V. (2019). Grundtvig som stridsmand og polemiker. Grundtvig-Studier, 70, 79–105. https://doi.org/10.7146/grs.v70i0.121902

Nummer

Sektion

Artikler