Fra Kvangård til Humlekule

Nyeste nummer

Årg. 53 Nr. 53 (2023)
Se alle numre

Årsskriftet indeholder artikler der spænder vidt indenfor havebrugets og havekunstens historie, beretninger fra udflugter, boganmeldelser, m.m. Selskabets årsskrift har det lidt gådefulde navn ”Fra Kvangård til Humlekule”, hvilket refererer til et par af havebrugets ældste historiske elementer.

Årsskriftet udkommer én gang årligt, normalt i december og distribueres gratis til medlemmer.

Som hovedregel lægger selskabets årsskrift ‘Fra Kvangård til Humlekule’ sig i sit indhold tæt op ad sæsonens foredrag og ekskursioner. Øvrige forslag til emner, der ønskes behandlet i  ‘Fra Kvangård til Humlekule’, bedes indsendt til havehistoriskselskab@gmail.com. Redaktionen tager herefter direkte kontakt til forslagsstilleren.

Trykte eksemplarer af årsskriftet kan rekvireres, i den udstrækning der fortsat er lager, ved henvendelse til selskabet.

Du kan læse mere på selskabet hjemmeside: havehistoriskselskab.dk

Vi er i gang med at publicere på tidsskrift.dk, så tidligere årgange vil blive tilgængelige løbende!