Fra Kvangård til Humlekule https://tidsskrift.dk/frakvangaardtilhumlekule Havehistorisk Selskab da-DK Fra Kvangård til Humlekule 0107-895X <p>Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket er omfattet af en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-licens</a>, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.</p> At læse vand https://tidsskrift.dk/frakvangaardtilhumlekule/article/view/139660 <p>ingen resumée</p> Admin HHS Copyright (c) 2022 Fra Kvangård til Humlekule 2023-07-25 2023-07-25 52 52 Vandkunstet i et par historiske haver: Leg, lærdom og propaganda https://tidsskrift.dk/frakvangaardtilhumlekule/article/view/139661 <p>ingen resumée</p> Admin HHS Copyright (c) 2022 Fra Kvangård til Humlekule 2023-07-25 2023-07-25 52 52 Vand i de kongelige haver https://tidsskrift.dk/frakvangaardtilhumlekule/article/view/139662 <p>ingen resumé</p> Admin HHS Copyright (c) 2022 Fra Kvangård til Humlekule 2023-07-25 2023-07-25 52 52 Vand som landskabselement i Københavns historie https://tidsskrift.dk/frakvangaardtilhumlekule/article/view/139665 <p>ingen resumée</p> Admin HHS Copyright (c) 2022 Fra Kvangård til Humlekule 2023-07-25 2023-07-25 52 52 Selskabets aktiviteter i 2022 https://tidsskrift.dk/frakvangaardtilhumlekule/article/view/139664 <p>ingen resumée</p> Admin HHS Copyright (c) 2022 Fra Kvangård til Humlekule 2023-07-25 2023-07-25 52 52