Workshop production of brooches with religious symbolism around the year 1100 in Denmark

  • Mette Højmark Søvsø Sydvestjyske Museer
  • Christian Vrængmose Jensen Nordjyllands Historiske Museum
Keywords: high medieval jewellery, amulets, Christian symbolism, Christian mission, bronzecasting, craftsmanship

Abstract

Small brooches with Christian motifs from the period of c. AD 1050–1150 occur frequently amongst metal-detector finds in Denmark. Those known as Urnes brooches, bird-shaped brooches and circular animal brooches are especially common finds over most of the country. In order to understand what lies behind the distribution and significance of these brooches, the issues of where they were made and who was responsible for production are key questions. The large number of finds must reflect a serial form of production, but up to a few years ago secure evidence of any workshop has been almost effectively absent. Presented in this paper are two recent finds of workshops in which the manufacture of these types of brooches took place, in Ribe and Aalborg respectively. On the basis of the archaeological contexts of the workshops and the finds, it is proposed that this production is to be seen as primarily an urban phenomenon, with the Church as initiator and key agent, directed at a broad circle of customers. This may have been part of an evangelizing thrust with wider popular appeal in which these small but highly meaningful artefacts played an important symbolic role.

References

Andersen, C.B.H., 2015. ’Fugle, drager og lam.’ In: C.B.H. Andersen and J. Nielsen, eds. Metaldetektiverne. Detektorfund fra Thy og Mors. Thisted: Museum Thy, 52-55.

Baastrup, M.P., 2007. Vikingetidens og den tidlige middelalders emaljefibler fra Sydvestjylland. By, marsk og geest 19, 5-16.

Baastrup, M.P. and Vang Petersen, P., 2008. Smykkemode. Skalk 2008:3, 8-11.

Baastrup, M.P., 2014. Continental and insular Import in viking Age Denmark: distribution and Circulation. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, vol. 2013, Nr. 41, 85-207.

Beck, M.R., Christiansen, T.T. and Henriksen, M. B. in press. From Central Space to Urban Place.

Beck, M.R., Christiansen, T.T. and Henriksen, M.B., 2019. Fynske og nordjyske lokaliteter med metalfund 400-1100 e. kr. Katalog. From Central Space to Urban place. Centrum. Forskningscenter for centralitet. Rapport nr. 7. Odense: Odense Bys Museer.

Bergman, K. and Billberg, I., 1976. ‘Metallhantverk.‘ In: A.W. Mårtensson, ed. Uppgrävt förflutet för PKbanken i Lund. Archaeologica Lundensia VII. Lund: Kulturhistoriska Museet i Lund, 199-212.

Bertelsen, L.G., 1992. Præsentation af Ålborggruppen, en gruppe dyrefibler uden dyreslyng. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1991, 237–264.

Bertelsen, L.G., 1993. En dyrefibel i Urnesstil fra Seem. By, marsk og geest 5, 1992, 3-9.

Bertelsen, L.G., 1994. Urnesfibler i Danmark. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1992 (1994), 345-370.

Bertelsen, L.G., 2002a. ’Den sene vikingetids kunst.’ In: L.G. Bertelsen, ed. Vikingetidens kunst. En udstilling om kunsten i vikingernes verden og efterverden ca. 800-1250. Jelling: Kongernes Jelling, 16-34.

Bertelsen, L.G., ed. 2002b. Vikingetidens kunst. En udstilling om kunsten i vikingernes verden og efterverden ca. 800-1250. Jelling: Kongernes Jelling.

Blomqvist, R. 1947. Spännen och söljor. Kulturen. En årsbok, 120-155.

Callmer, J., 2003. Wayland. ’An essay on Craft Production i the Early and High Middle Ages in Scandinavia.’ In: L. Larson and B. Hårdh, eds. Centrality – Regionality. The social structure of Southern Sweden during the Iron Age. Uppåkrastudier 7. Acta Achaeologica Lundensia Ser. In 8 no. 40. Lund: Almqvist & Wiksell International, 337-361.

Carelli, P., 2001. En kapitalistisk anda. Kulturelle förandringar i 1100-tallets Danmark. Lund studies in Medieval Archaeology 26. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Carelli, P., ed., 2012. Lunds historia – staden och omlandet. 1. Medeltiden. En metropol växer fram. Lund: Lunds Kommun.

Christiansen, T.T., 2017. The productive Limfjord Region in Perspective. A Study of Metal Detecting Sites ads Socioeconomic Development in Denmark, AD 400-1150. PhD thesis. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Cinthio, M., 1999. ’Guldsmed i Lund.’ In: G. Fellows-Jensen and N. Lund, eds. Beretning fra attende tværfaglige vikingesymposium. Højbjerg: Hikuin, 35-52.

Dobat, A.S., Christiansen, T.T., Henriksen, M.B., Jensen, P., Laursen, S.V., Jessen, M.D., Ruhe, R., Arntsen, F. and Holst, M.K., 2019. The DIME project – Background, status and future perspectives of a user driven recording scheme for metal detector finds as an example of participatory heritage. Danish Journal of Archaeology 2019, vol. 8, 1-15. https://doi.org/10.7146/dja.v8i0.111422

Feveile, C. and Jensen, S., 2006. Det ældste Ribe. Udgravninger på nordsiden af Ribe Å 1984-2000. Ribe Studier, bd. 1.2. Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab.

Feveile, C., 2011. Korsfibler af Råhedetypen. En upåagtet fibeltype fra ældre vikingetid. Cruciform fibulas of Råhede type. An overlooked fibula type from the Early viking Age. Kuml 2011, 143-160.

Feveile, C., 2018. ’Nordøstfyn – fra ingen til mange metalrige pladser på få år.’ In: V. Hilberg and T. Lemm, eds. Viele Funde – grosse Bedeutung? Potenzial und Aussagewert von Metalldetektorfunden für die siedlungsarchäeologische Forschung der Wikingerzeit. Bericht des 33. Tværfaglige Vikingesymposiums 9. Mai 2014, Wikinger Museum Haithabu. Schriften des Museums für Archäologie Schloss Gottorf. Ergänzungsreihe. Band 12, 29-48.

Feveile, C., 2017. Ombukkede knivskedebeslag af blik. By, marsk og geest 2017, 50-120.

Gilså, N. in press. Et spørgsmål om stil. Urnesspænder i gennembrudt arbejde fra tidlig middelalder. MA-thesis, Aarhus Universitet 2019.

Gotfredsen, L., 2002. ’Den romanske kunst og vikingetidens efterliv.’ In: L.G. Bertelsen, ed. Vikingetidens kunst. En udstilling om kunsten i vikingernes verden og efterverden ca. 800-1250. Jelling: Kongernes Jelling, 35-53.

Gräslund, A., 2006. ’Wolves, serpents, and birds. Their symbolic meaning in Old Norse belief.’ In: A. Andrén, K. Jennbert and C. Raudvere, eds. Old Norse religion in long-term perspective. An international conference in Lund, Sweden, June 3-7, 2004. Lund: Nordic Academic Press, 124-129.

Hedegaard, K.R., 1992. Bronzestøberhåndværket i yngre germanertid og tidlig vikingetid i Skandinavien – teknologi og organisation. Lag 1992, 75–92.

Henriksen, M.B., 2017. ’Odenses naboer – metalrige bopladser vest og øst for Odense Fjord.’ In: M. Runge and J. Hansen, eds. Knuds Odense – Vikingernes by. Odense: Odense Bys Museer, 25-34 and catalogue.

Hårdh, B., 2010. ’Viking age Uppåkra. Från romartida skalpeller till senvikingatidiga urnesspännen. Nya materialstudier från Uppåkra.’ In: B. Hårdh, ed. Uppåkrastudier 11 Lund: Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia, 247-316.

Jensen, C.V., 2018. På sporet af kongens møntsmedje i 1000-tallets Aalborg. Årbog 2017. Nordjyllands Historiske Museum, 51-57.

Jensen, J.S., Bendixen, K., Liebgott, N.-K. and Lindahl, F., 1992. Danmarks middelalderlige skattefund c. 1050-1550. Bd. I. København: Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab.

Jensen, J.S., ed., 1995. Tusindtallets Danske Mønter fra Den kongelige Mønt- og Medaillesamling. Danish coins from the 11th century in the Royal Collection of Coins and Medals. København: Nationalmuseet.

Jensen, S., 1991. Metalfund fra vikingetidsgårdene ved Gl. Hviding og Vilslev. By, marsk og geest 3. Årsberetning 1990. Den antikvariske Samling i Ribe, 27-40.

Jouttijärvi, A., Thomsen, T. and Moltsen, A.S.A., 2005. ‘Værkstedets funktion’. In: M. Iversen, D.E. Robinson, J. Hjermind and C. Christensen, eds. Viborg Søndersø 1018-1030. Arkæologi og naturvidenskab i et værkstedsområde fra vikingetid. Viborg: Jysk Arkæologisk Selskab, 297-320.

Karlsson, L., 1981. ’Sløjfemotivet i Sverige under missionsskedet.’ In: J. Vellev, ed. Romanske stenarbejder 1. Højbjerg: Hikuin, 91-118.

Kock, J. 1992. Håndværksnæringen. Aalborgs Historie 1. Fra Aalborgs fødsel til Grevens Fejde 1534. Aalborg: Aalborg Kommune, 339-347.

Kristensen, T.R., 1999. ’Metal.’ In: P.K. Madsen, ed. Middelalderkeramik fra Ribe. Byarkæologiske undersøgelser 1980-87. Højbjerg: Jysk Arkæologisk Forlag/Aarhus Universitetsforlag, 132-144.

Kristensen, H.K. and Poulsen, B. 2016. Danmarks byer i middelalderen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Lindahl, F., 1983. Roskildedyret – en dyreslyngsfibula. Historisk Årbog fra Roskilde Amt 1982, 37-43.

Lønborg, B., 1994. Masseproduktion af Urnesfibler! Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1992 (1994), 371-378.

Lønborg, B., 1998. Vikingetidens metalbearbejdning. Odense University Studies in history and Social Sciences vol. 203. Fynske Studier 17.

Madsen, H.B., 1984. ’Metalcasting.’ In: M. Bencard, ed. Ribe Excavations 1970-76. Vol. 2. Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag, 15-189.

Pedersen, A., 2001. Rovfugle eller duer. Fugleformede fibler fra den tidlige middelalder. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1999 (2001), 19-66.

Pedersen, A., 2004. ’Religiøse symboler i vikingetidens arkæologiske materiale.’ In: N. Lund, ed. Kristendommen i Danmark før 1050. Et symposium i Roskilde. Roskilde: Roskilde Museums forlag, 60-74.

Pedersen, A., 2010. ’Unika og masseproduktion.’ In: M. Andersen and P.O. Nielsen, eds. Danefæ. Skatte fra den danske muld. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. København: Gyldendahl, 206-209.

Pedersen, A., 2014. ’Late Viking and Early Medieval Ornaments.’ In: I. Garipzanov, ed. A question of faith. Conversion and Identity in the Viking Age. Turnhout: Brepols Publishers, 195-224. ​ ​https://doi.org/10.1484/M.MISCS-EB.1.102038

Pedersen, P., 1981. ’Orm og strop.’ In: J. Vellev, ed. Romanske stenarbejder 1. Højbjerg: Hikuin, 69-90.

Pedersen, U., 2016. Into the melting pot. Non-ferrous Metalworkers in Viking-period Kaupang. Kaupang Excavation Project. Publication Series, Volume 4. Norske Oldfunn XXV. Aarhus: Aarhus University press.

Petersen, P.V., 2005. ’Odins fugle, valkyrier og bersærker – billeder fra nordisk mytologi fundet med metaldetektor.’ In: K.M. Boe, ed. Ragnarok. Odins verden. Silkeborg: Silkeborg Museum, 57-86.

Ramskou, T., 1957. Lindholm Høje. Third preliminary Report for the Years 1956-1957 on the excavation of a Late Iron Age Cemetary and an Early Medieval Settlement. Acta Archaeologica Vol. XXVIII, 193-203.

Riismøller, P. 1960. Nålemageren fra Strandstien. Kuml 1960, 117-131.

Roesdahl, E., 2004. ’Hvornår blev kirkene bygget?’ In: N. Lund, ed. Kristendommen i Danmark før 1050. et symposium i Roskilde den 5-7 februar 2003. Roskilde: Roskilde Museums forlag, 201-206.

Roslund, M., 2010. Västanfläkt eller en stadig vind? Kontinentala och insulåara inslag i Sigtunas tidiga medeltid. Situne Dei. Årsskrift för Sigtunaforskning, 43-52.

Røstad, I.M., 2012. En fremmed fugl: ”Danske” smykker og forbindelser på Østlandet i overgangen mellem vikingetid og middelalder. Viking. Norsk arkeologisk årbok LXXV 2012, 181-210.

Salminen, L. and Hervén, C.J., 2001. ‘Bronshantverket i brytningstid – exemplet Lund.’ In: B. Hårdh, ed, Uppåkra. Centrum och sammanhang. Uppakrastudier 3. Archaeologica Lundensia. Series in 8o, No. 34. Lund: Almqvist & Wiksell International, 259–274.

Seeberg, P., 1961. En navnløs kirke i Viborg. Fra Viborg amt. Årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg Amt. 29. årgang. Viborg, 10-20.

Staecker, J., 1999. Rex Regnum et dominus dominorum. Die wikingerzeitlichen Kreuz- und Kruzifixanhänger als Ausdruck der Mission in Altdänemark und Schweden. Lund Studies in Medieval Archaeology 23. Stockholm: Lund: Almqvist & Wiksell International.

Stenholm, L., 1976. ’Dräkttillbehör och smycken.’ In: A.W. Mårtensson, ed. Uppgrävt förflutet för PKbanken i Lund. Archaeologica Lundensia VII. Lund: Kulturhistoriska Museet i Lund, 293–305.

Söderberg, A., 2004. Metallurgic ceramics as a key to Viking Age workshop organisation. Journal of Nordic Archaeological Science 14, 2004, 115-124.

Söderberg, A., 2018. Viking Jewellery Mould Making. Experimental and Reconstructive Aspects. EXARC.net. Issue 2018/4, 1-12.

Søvsø, M.H. and Knudsen, M., 2019. Religiøst liv i det middelalderlige Ribe – belyst ud fra genstandsfund fra byen og dens opland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2016, 119-154.

Thomsen, T., 2005. ’Udgravningen – en kronologisk gennemgang af de fysiske spor.’ In: M. Iversen, D.E. Robinson, J. Hjermind and C. Christensen, eds. Viborg Søndersø 1018-1030. Arkæologi og naturvidenskab i et værkstedsområde fra vikingetid. Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab, 61-82.

Vellev, J., 1980. Vikingetidens kunst i Viborg, MIV 10. 44-59.

Vellev, J., 1981. ’Sløjfeportalerne omkring Randers.’ In: J. Vellev, ed. Romanske stenarbejder 1. Højbjerg: Hikuin, 9-68.

Wahlöö, C., 1976. ’Lagerbild och fasindelning.’ In: A.W. Mårtensson, ed. Uppgrävt förflutet för PKbanken i Lund. Archaeologica Lundensia VII. Lund: Lund: Almqvist & Wiksell International, 15-20.

Wood, R., 2014. The pictures on the greater Jelling stone. Journal of Danish archaeology 2014. Volume 3, issues 1+2, 19-32. https://doi.org/10.1080/21662282.2014.929882

Published
2020-03-25
Section
Research Article