Exploring Spatial Patterns at “Nørholm”, a Metal-rich Site by the Limfjord, Northern Denmark

on Metal Detection, Settlement History and the Development of Land Exploitation

  • Torben Trier Christiansen Nordjyllands Historiske Museum/ Nationalmuseet
Keywords: Metal detecting, Spatial analysis, Late Iron Age, Early Middle Ages, Land exploitation, Settlement patterns

Abstract

Private metal detecting currently has a massive impact on North European archaeology. However, due to the poor contextual data of the finds, the unsystematic search methods and not least insufficient excavations at detected sites, the spatial understanding of the sites and the knowledge potentially to be gained from metal finds from the plough layer is still limited. This paper presents a programme of investigations at the most productive detector site in Jutland, “Nørholm”, which offers a framework for interpretation of distribution patterns of the metal finds recovered over more than two decades by private detectorists. It is argued that overall changes in settlement patterns as well as changes in the associated field systems are major dynamics behind the spread of metal detector finds. A detailed, chronological mapping of the distribution of finds thus allow a reconstruction of the history of settlement and land use during the Late Iron Age and the Middle Ages.

References

Andersen, S.H., 1973. Bro, en senglacial boplads på Fyn. Kuml 1972, 7-63.

Bender Jørgensen, L. and Eriksen, P., eds. 1995. Trabjerg. En vestjysk landsby fra vikingetiden. Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab.

Dalsgaard, K., 2009. ‘Landskabet, bopladslag og marksystem’. In: M. Runge, ed. Nørre Hedegård – En nordjysk byhøj fra ældre jernalder. Århus: Jysk Arkæologisk Selskab, 197-208.

Dobat, A.S., 2010. ‘Füsing – Ein Frühmittelalterlicher Zentralplatz im Umfeld von Haithabu/Schleswig’. Bericht über die Ergebnisse der Prospektionen 2003-2005. In: C. von Carnap-Bornheim, eds. Studien zu Haithabu und Füsing. Neumünster: Wachholtz Verlag, 131-256.

Dobat, A.S. 2014., ‘Füsing – a Metal-Rich Site in the Vicinity of Hedeby/Schleswig (Ca. 700-1000)’. In: E. Stridsing, K. Høilund Nielsen and R. Fiedel, eds. Wealth and Complexity. Economically Specialised Sites in Late Iron Age Denmark. Århus: Museum Østjylland and Aarhus University Press, 51-64.

Fabech, C. and Ringtved, J., 2009. ‘Arealanvendelse og landskabstyper i det 1. årtusinde’. In: B.V. Odgaard and J.R. Rømer. Danske Landbrugslandskaber Gennem 2000 År: Fra digevoldinger til støtteordninger. Århus: Aarhus University Press, 143-176.

Feveile, C., 2011. The Høgsbrogård Hoard – a Scrap Metal Hoard from the Early Germanic Iron Age in Southwest Jutland. Arkæologi i Slesvig/Archäologiein Schleswig. Sonderband. Det 61. Internationale Sachsensymposion 2010. Neumünster: Wachholtz Verlag, 269-280.

Feveile, C., 2014. ‘At the Geestland Edge Southwest of Ribe: On the Track of a Centre of Wealth during the 1st Millenium AD’. In: E. Stridsing, K. Høilund Nielsen and R. Fiedel, eds. Wealth and Complexity. Economically Specialised Sites in Late Iron Age Denmark. Århus: Museum Østjylland and Aarhus University Press, 73-90.

Fiedel, R., Nielsen, K.H. and Loveluck, C.P., 2011. From Hamlet, to Central Place, to Manor: Social Transformation of the Settlement at Stavnsager, Eastern Jutland, and its Networks, AD 400-1100. Neuen Studien Zur Sachsenforschung, 3, 161-176.

Frederiksen, L., 1960. Bidrag til Nørholm sogns historie. Nørholm og Omegns Borgerforening and Lokalhistorisk Forening i Frejlev.

Haack Olsen, A., 2005. Af tørvehusets saga. Skalk, 2005 (4), 20-27.

Hansen, V., 1973. Historisk kulturgeografi. Eksempel på en arbejdsmetode med arkivmateriale. Geogra­fisk Orientering, 1, 11-17.

Henriksen, M.B., 2002. Er Hjulby Nyborgs forgænger? Fynske Minder, 2002, 155-186.

Henriksen, M.B., 2015. ‘Pløjelagsfund og formationsprocesser. Problemer ved fortolkningen af detektorfund fra dyrket mark’. In: J. Martens and M. Ravn, eds. Pløyjord som kontekst. Nye udfordringer for forskning, forvaltning og formidling. Oslo: Portal forlag AS and Kulturhistorisk museum, 69-88. https://doi.org/10.23865/noasp.52

Henriksen, P.S., Harild, J.A. and Mose Jensen, P., 2009. ‘De arkæobotaniske analyser af materialet fra Nr. Hedegård.’ In: M. Runge, ed. Nørre Hedegård – En nordjysk byhøj fra ældre jernalder. Århus: Nordjyllands Historiske Museum and Jysk Arkæologisk Selskab, 247-252.

Hilberg, V., 2009. ‘Hedeby in Wulfstan´s Days: A Danish Emporium of the Viking Age between East and West.’ In: A. Englert and A. Trakadas, eds. Wulfstan´s Voyages. The Baltic Sea Region in the Early Viking Age as seen from Shipboard. Viking Ship Museum in Roskilde, 79-113.

Høilund Nielsen, K., 2014. Key Issues Concerning ‘Central Places’. In: E. Stridsing, K. Høilund Nielsen and R. Fiedel, eds. Wealth and Complex­ity. Economically Specialised Sites in Late Iron Age Denmark. Århus: Museum Østjylland and Aarhus University Press, 11-50.

Høilund Nielsen, K. and Loveluck, C.P., 2006. Fortid og fremtid på Stavnsager – Om de britiske undersøgelser August 2005 og foreløbige resultater. Kulturhistorisk Museum Randers Årbog, 2006, 63-79.

Horsnæs, H.W., 2018. Kapitel 1. Møntvæsnets tidlige historie og udvikling. In: M. Andersen and T.B. Christensen, eds. Denar til daler – Danmarks mønthistorie indtil 1550. København: Rosendals A/S, 10-55.

Jensen, S., 1987. Pløjelagsarkæologi. Arkæologiske Udgravninger i Danmark, 1986, 9-15.

Jeppesen, J., 2010. Smykker i stykker. Skalk, 2010 (5), 11-15.

Jørgensen, L., 2000. ‘Storgården ved Tissø. Tolkning af aktivitetsområder og anlæg på grundlag af detektorfundene fra pløjelaget.’ In: M.B. Henriksen, ed. Detektorfund – Hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder: Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998. Odense: Odense Bys Museer, 61-67.

Kromann, A. and Watt, M., 1984. Skattefundet fra Smørenge. En nedgravet skat fra folkevandringstid på Bornholm. Nationalmuseets Arbejdsmark, 1984, 29-41.

Lerche, G. and Jensen, S., 1968. A Note on Farming Practice in the Viking Period: Sod Manure. Tools & Tillage, 5 (2), 122-125.

Lewarch, D.E. and O´Brien, M.J.O., 1981. ‘The Expanding Role of Surface Assemblages in Archaeological Research.’ In: M B. Schiffer, ed. Advances in Archaeological Method and Theory 4. New York: Academic Press, 297-342. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-003104-7.50011-9

Lund, J., 1998. Oldtidsbebyggelsen i Limfjordsområdet. Limfjordsprojektet. Rapport Nr. 8, 1998, 141-188.

Madsen, H.J. and Vegger, P., 1992. Karby på Mors. En landsby fra vikingetiden. Kuml,1990, 130-155.

Moesgaard, J.C., 2018. ‘Kapitel 3. De første skridt mod møntøkonomi – ca. 600-1060’. In: M. Andersen and T.B. Christensen, eds. Denar til daler – Danmarks mønthistorie indtil 1550. København: Rosendals A/S, 112-196.

Nielsen, J.N., 2002. ‘Nørre Tranders’. In: J. Hoops, ed. Reallexicon der Germanischen Altumskunde. Band XXI. Berlin, 255-257.

Odgaard, B.V. and Rømer, J.R., eds. 2009. Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år: Fra digevoldinger til støtteordninger. Århus: Århus Universitetsforlag.

Paulsson, J., 1999. ‘Metalldetektering och Uppåkra. Att förhålla sig till ett detektormaterial’. In: Hårdh, B., ed. Fynden i centrum: keramik, glas och metall från Uppåkra. Acta archaeologica Lundensia. Series in 8; 30 (Uppåkrastudier 2). Stockholm: Almqvist & Wiksell, 41-65.

Pilø, L., 2007. ‘The Fieldwork 1998-2003: Overview and Methods’. In: D. Skre, ed. Kaupang in Skiringssal. Kaupang Excavation Project. Publication Series, Volume 1. (Norske Oldfunn XXII). Århus: Århus Universitetsforlag, 143-160.

Posselt, M.V., 2014. Mellemholm en gravplads fra romersk jernalder. Årbog for Nordjyllands Historiske Museum, 2014, 33-36.

Posselt, M.V. and Trier Christiansen, T., 2015. ÅHM 5972 Østergaard, Nørholm. Udgravningsberetning.

Rippon, S.J., Fyfe R.M. and Brown, A.G., 2006. Beyond Villages and Open Fields: The Origins and Development of a Historic Landscape Characterised by Dispersed Settlement in South-West England. Medieval Archaeology, 50, 31-70. https://doi.org/10.1179/174581706x124239

Roper, D.C., 1976. Lateral Displacement of Artifacts due to Plowing. American Antiquity, Vol. 41 (No. 3), 372-375. https://doi.org/10.2307/279527

Runge, M., 2009. Nørre Hedegård: En nordjysk byhøj fra ældre jernalder. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, 66. Århus: Nordjyllands Historiske Museum and Jysk Arkæologisk Selskab.

Sarauw, T., 2006. Bejsebakken: Late Neolithic Houses and Settlement Structure. Nordiske Fortidsminder. Serie C; Vol. 4. København: Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab.

Sarauw, T., 2016. The Late Bronze Age Hoard from Bækkedal, Denmark – New Evidence for the use of Two-Horse Teams and Bridles. Danish Journal of Archaeology, Vol. 4, 2015, 3-20.

https://doi.org/10.1080/21662282.2015.1115606

Sarauw, T., 2019. Bejsebakken. En nordjysk bebyggelse fra yngre jernalder og vikingetid. Nordiske Fortidsminder bind 29. København.

Sarauw, T. and Trier Christiansen, T., 2014. ‘Central Places in Abundance?’. In: E. Stridsing, K. Høilund Nielsen and R. Fiedel, eds. Wealth and Complexity – Economically Specialised Sites in Late Iron Age Denmark. Aarhus: East Jutland Museum and Aarhus University Press, 127-142.

Stenak, M., Rømer, J.R., Näsman, U. and Odgaard, B., 2009. ‘Landskabsforandringer gennem 2000 År’. In: B. Odgaard and J.R. Rømer, eds. Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år. Fra figevoldinger til støtteordninger. Århus: Århus Universitetsforlag, 283-301.

Stoklund, B., 1990. Tørvegravning – en vigtig side af hedebondens driftssystem. Bol og By 1990 (I), 47-72.

Trier Christiansen, T., 2008. Detektorfund og bebyggelse – Det østlige Limfjordsområde i yngre jernalder og vikingetid. Kuml, 2008, 101-144.

Trier Christiansen, T., 2019: Metal-detected Late Iron Age and Early Medieval Brooches from the Limfjord Region, Northern Jutland: Production, Use and Loss. Journal of Archaeology and Ancient History, 2019, 1-134.

Ulriksen, J., 1998. Anløbspladser: Besejling og bebyggelse i Danmark mellem 200 og 1100 e.Kr.: En Studie af søfartens pladser på baggrund af undersøgelser i Roskilde Fjord. Roskilde: Vikingeskibshallen i Roskilde.

Vang Petersen, P., 1994. ‘Excavations on Gudme-Sites with Treasure Finds 1984-91’. In: P.O. Nielsen, K. Randsborg and H. Thrane, eds. The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Paper Presented at a Conference at Svendborg, October 1991. Copenhagen: University of Copenhagen, 30-40.

Watt, M., 1997. ‘Overfladerekognoscering af jernalderbopladser. Nogle kildekritiske betragtninger over samarbejdet mellem arkæologer og detektoramatører’. In: J. Callmer and E. Rosengren, eds. “Gick Grendel att Söka det höga huset – ”: Arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder: Rapport från ett seminarium i Falkenberg 16-17 november 1995. Halmstad: Halland länsmuseer, 131-143.

Watt, M., 2000. ‘Detektorfund fra bornholmske bopladser med kulturlag. Repræsentativitet og metode’. In: M.B. Henriksen, ed. Detektorfund – Hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund Fra Jernalder og middelalder: Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998. Odense: Odense Bys Museer, 79-98.

Watt, M., 2009. Beretning om og evaluering af resultaterne af sondageundersøgelser på bornholmske jernalder- og vikingetids- bopladser med bevarede kulturlag. København: Kulturarvsstyrelsen.

Williamson, T., 2003. Shaping Medieval Landscapes: Settlement, Society, Environment. Cheshire: Windgather Press.

Wåhlin, S., 2014. ‘Metal-Rich Sites in Vendsyssel’. In: E. Stridsing, K. Høilund Nielsen and R. Fiedel, eds. Wealth and Complexity. Economically Specialised Sites in Late Iron Age Denmark. Århus: Museum Østjylland and Aarhus University Press, 143-156.

Yourston, R.M., Gaffney, V.L. and Reynolds, P.J., 1990. ‘Simulation of Artefact Movement due to Cultivation’. Journal of Archaeological Science, 1990 (17), 67-83.​ ​https://doi.org/10.1016/0305-4403(90)90015-w

Östergren, M. 1985. Metalldetektorn i praktiskt bruk. Gotländskt Arkiv, 1985, Årgång 57, 11-28.

Published
2020-04-20
Section
Research Article