Editors: Tine Damsholt, Frida Hastrup, Anne Folke Henningsen og Søren Rud, The Saxo Insitute, University of Copenhagen

Graphic design: Marie Flensborg, University of Copenhagen

Published: 2018-10-08

Full Issue

Preface

Articles