Redaktionsgruppe

Redaktører

Niels Jul Nielsen, lektor, dr. phil., etnologi, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Peter Edelberg, studielektor, ph.d., historie, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Emil Skaarup, ph.d.-stipendiat, historie, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet (indtil maj 2023)

Lea Brinkgaard, ph.d.-stipendiat, historie, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet