Om tidsskriftet

Indsendte artikler reviewes af redaktionen og andre undervisere på Saxo-Instituttet. Review-processen er ikke anonym.
 

Tidsskriftet er udkommet med skiftende intervaller, men tilstræber nu at udkomme to gange årligt. Indsendte artikler kan oftest udkomme i det samme eller efterfølgende semester.

Tidskriftet er gratis, open access og udgives under Attribution - CC BY licens.

Forfatterne til de enkelte artikler har ophavsretten til disse.

Artikelforslag indsendes (helst elektronisk) til redaktionen.

Alle artikelforslag skal være på 10-15 sider og være rettet igennem efter tidsskriftets skrivevejledning, og indsat i tidsskriftets matrix. Begge dele findes på: https://saxo.ku.dk/uddannelser/culture-and-history-student-research-papers/

Tidsskriftets historie

Tidsskriftet er udkommet siden 2017, og var sponsoreret af Københavns Universitets 2016-projekt om forskningsbaseret uddannelse.

Forsideillustrationen er et fotografi fra Nationalmuseets samlinger og forestiller et loftsmaleri fra Grevinde Danners lejlighed i Ny Vestergade 13 (lige over for hovedindgangen) tilflyttet i 1863. Lejligheden var blevet udsmykket af en rig tømrerhandler, C.L.Maag, i 1811 efter tidens antik-inspirerede mode af blandt andet malerne G. Hilker, P.C. Skovgaard og Constantin Hansen. Anvendes efter aftale med Nationalmuseet.

Redaktører 2017 - 2021:

Sebastian Horst, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Anne Folke Henningsen, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Frida Hastrup, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Tine Damsholt, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Idunn Prestholm, IND

Emilie Lolk Wolff-Sneedorff

Søren Rud, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet