ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΘΕΝ – Jak 3,13-18 set i lyset af den nyere forskningshistorie

Forfattere

  • Niels Peter Gubi Kristensen

Resumé

Jak 3,13-18 står i centrum af Jakobsbrevet som det midterste kapitel og kan ses som konceptionen af brevets teologi, hvilket har betydning for den måde, vi læser Jakobsbrevet på. Perikopen omtaler den praktiske visdoms betydning, visende sig i to former for visdom, σοφία ἄνωθεν og σοφία ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης. Disse to visdomme omtales i etiske kategorier, men er mulige at føre tilbage til en grundlæggende dualistisk kosmologi, hvilket også har en betydning for forståelsen af brevet som skrevet ind i en diasporakontekst

Downloads

Publiceret

2016-07-25

Citation/Eksport

Gubi Kristensen, N. P. (2016). ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΘΕΝ – Jak 3,13-18 set i lyset af den nyere forskningshistorie. Collegium Biblicum Årsskrift (CBÅ), 20, 20–25. Hentet fra https://tidsskrift.dk/cb/article/view/24072

Nummer

Sektion

Articles