Collegium Biblicum Årsskrift (CBÅ) https://tidsskrift.dk/cb Årsskrift for Collegium Biblicum, dansk selskab for Bibel og eksegese da-DK Copyright tilhører forfatteren og Religionsvidenskabeligt Tidsskrift hj@teo.au.dk (Hans J. Lundager Jensen) hj@cas.au.dk (Hans J. Lundager Jensen) man, 03 feb 2020 09:37:10 +0100 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Paulus’ apostolske selvforståelse ud fra 1 Kor 2,1-3,4 https://tidsskrift.dk/cb/article/view/118437 <p>Udgangspunktet for undersøgelsen er en antagelse af, at 2,6-16 ikke er paulinsk, men den munder ud i det modsatte synspunkt: at 2,6-16 er Paulus’ grundlæggelsesprædiken.</p> <p>Denne eksegese er for det første <em>brevhermeneutisk</em> begrundet. Når perikopen fremtræder, som om den mangler den situative henvendelse til korintherne, skyldes det, at <em>brevet</em> kræver en bestemmelse af adressaterne (som i præskript og i 2,1 og 3,1), mens den <em>mundtlige prædiken</em> modtages direkte af tilhørerne, inklusive den forkyndende selv.</p> <p>For det andet bliver denne pointe afgørende for fortolkningen af <em>Paulus’ selvforståelse</em> som apostel. Han er afhængig af, at han selv er deltager i det fællesskab, som menigheden udgør, og det er igen afhængigt af, at de afstår fra ethvert andet identitetsprojekt end at være i Kristus. Den identitet giver til gengæld menighed og apostel alt. De bliver et nyt ”vi”.</p> <p>De selvidentificerende projekter (splittelsen i 1,12) er ødelæggende for enheden i Kristus, mens de givne identiteter (jøde/græker etc.) er indifferente for denne egentlige identitet og derfor heller ikke skal udraderes (jf. 1 Kor 9,19-23).</p> Karen Holm Christensen Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/cb/article/view/118437 man, 03 feb 2020 00:00:00 +0100