Om tidsskriftet

Fokus og område

Collegium Biblicums årsskrift publicerer foredragsmanuskripter og andet materiale, der relaterer sig til Collegium Biblicums årlige møde. Collegium Biblicum er et selskab, der har til formål at fremme videnskabelig forskning inden for bibelfagene. De publicerede tekster foreligger stort set i den form, de enkelte forfattere har anvendt, efter en let redaktion. Der vil ofte være tale om fremlæggelser af ny forskning, som senere vil kunne publiceres i mere formelle og fuldstændige rammer.

Peer review-proces

Teksterne her er ikke undergået en formel peer-review-proces. Men Collegium Biblicum er i sig selv en forsamlng af 'peers', og foredragene bliver diskuteret kritisk af de tilstedeværende af selskabets medlemmer i forbindelse med fremlæggelserne

Publiceringshyppighed

Teksterne publiceres fortløbende, men rubriceres under årgange

Politik om Open Access

Collegium Biblicums årsskrift har Open Access fra og med hvert enkelt elements publicering

Copyright

Forfatterne har fuld copyright over deres bidrag

Tidsskriftshistorik

Collegium Biblicums årsskrift blev oprettet i 1998 og er siden da udkommet med et årligt numer. Fra og med årgang 2013 publiceres det elektronisk via Statsbibiotekets OJS-platform, Alle numre er elektronisk tilgængelige