Visualitet i Første Korintherbrev

  • Thomas Lederballe Pedersen

Resumé

Den rolle, som historisk betingede former for forvaltning af blikket og dermed dets tilegnelse af sin genstand (det sete) spiller, har hidtil været undervurderet  i eksegesen af Paulus' breve. Artiklen vil vise, at eskatologiske temaer i 1 Kor. bedst forstås under inddragelse af antikkens visuelle kultur. Artiklen er en kort sammenfatning af en specialeafhandling, som i 2013 blev tildelt Collegium Biblicums specialepris
Publiceret
2014-08-11
Citation/Eksport
Pedersen, T. (2014). Visualitet i Første Korintherbrev. Collegium Biblicum Årsskrift (CBÅ), 18, 39-45. Hentet fra https://tidsskrift.dk/cb/article/view/17979
Sektion
Articles