Simson som kroppsligt subjekt i Domarboken 14-16

  • Lina Sjöberg

Resumé

Simson som karaktär blir begriplig genom en läsning av Simsonsagan som en psykosexuell resa fram till en utblommad sexuell läggning som vi idag skulle definiera i termer av BDSM. Om jag har rätt, om jag lyckas kommunicera tolkningen, så innebär det att bilden av Simson som offer måste revideras

Publiceret
2014-04-30
Citation/Eksport
Sjöberg, L. (2014). Simson som kroppsligt subjekt i Domarboken 14-16. Collegium Biblicum Årsskrift (CBÅ), 18, 13-22. Hentet fra https://tidsskrift.dk/cb/article/view/17057
Sektion
Articles