Omskrivning, fraskrivning og overskrivning. Peters rolle i Matthæusevangeliets opgør med Markusevangeliet

  • Finn Damgaard

Resumé

Argumentation for, at Matthæusevangeliets omskrivning af Markusevangeliets Peterfigur er udtryk for et forsøg på at fraskrive Peter autoritet

Forfatterbiografi

Finn Damgaard
Religionsvidenskab og Teologi, Aarhus Universitet
Publiceret
2014-01-30
Citation/Eksport
Damgaard, F. (2014). Omskrivning, fraskrivning og overskrivning. Peters rolle i Matthæusevangeliets opgør med Markusevangeliet. Collegium Biblicum Årsskrift (CBÅ), 16, 33-41. Hentet fra https://tidsskrift.dk/cb/article/view/16259
Sektion
Articles