Nr. 2:2 (1978): Omkring den senmiddelalderlige krise

					Se Nr. 2:2 (1978): Omkring den senmiddelalderlige krise

Landbohistorisk  Selskab  har  i  perioden  1956-1974  udsendt  otte  numre  af publikationen  »Bol  og  By  -   Meddelelser  fra  Landbohistorisk  Selskab«  med landarkivar,  cand.  mag.  Jens Ho!mgaard  som  redaktør.  I hans sted indsattes i 1973 en tomandsredaktion  bestående af lektor, cand.  mag.  Erik Helmer Pedersen  og  arkivar,  cand.  mag.  Michael Hertz. Med redaktionsskiftet som  anledning har de nye redaktører forsøgt  at  afstikke  en  linje  for  »Bol  og  By’s«  virke  i  de  kommende  år.  Derfor skifter Bol og By til en ny række.

Publiceret: 1978-03-21