Studier over registret fra Ringsted og Ramsø herreder ca. 1517.

Forfattere

  • Erik Ulsig

Resumé

Et bevaret register over Ringsted og Ramsø herreder fra ca. 1517 giver usædvanligt rige oplysninger om antallet af gårde og deres tilhørsforhold. Ud over gårde næves et betydeligt antal gårdsæder, som viser sig at dække over dels smågårde dels huse. Når de gårdsæder, som reelt var gårde, medregnes, kan det konstateres at gårdtallet samlet faldt fra 1517 til 1682. Et vigtigt metodisk resultat er, at næsten alle gårde i registret også kendes fra andre kilder, hvilket viser, at man ved hjælp af disse kan rekonstruere gårdtal og ejerstruktur i andre sjællandske herreder.

Downloads

Publiceret

1978-03-21