Om tidsskriftet

Fokus og område

Siden 1956 har Landbohistorisk Selskab udgivet et tidsskrift, som handler om landbrugets og landbefolkningens historie. Geografisk er det stort set afgrænset til Danmark, og kronologisk dækker det tiden fra middelalderen til nutiden. Tidsskriftet udkommer stadig.

Undervejs har tidsskriftet haft fire forskellige navne, som dækker over forskellige serier.
”Bol og by. Meddelelser fra Landbohistorisk Selskab”, udkom uregelmæssigt 1956-78
Fra 1980 er tidsskriftet udkommet mere regelmæssigt, dog under tre forskellige navne:
”Landbohistorisk Tidsskrift. Bol og by”, udkom 1980-84,
”Bol og by. Landbohistorisk Tidsskrift”, udkom 1985-2003
”Landbohistorisk Tidsskrift”, begyndte at udkomme i 2004. Udkommer stadig.

Pga. skift i navn og ISSN-nummer har de formelt status som forskellige tidsskrifter, som derfor også findes på hver sin side på denne OJS-portal. Vi ser dog de forskellige rækker som en naturlig fortsættelse af hinanden.

På denne side findes de rækker, som udkom i årene 1985-2003 under titlen ”Bol og by. Landbohistorisk tidsskrift”. Før 1994 er de fleste numre blandede numre, men derefter er der tale om temanumre.

Nye manuskripter skal indsendes under rækken ”Landbohistorisk Tidsskrift”.

 

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Redaktionen 1985-2003

1985-89: Birgit Løgstrup, under medvirken af S.P. Jensen og Margaretha Balle-Petersen
1990-93: Torben Grøngaard Jeppesen og Erland Porsmose
1994-99: Bjørn Poulsen, Bo Fritzbøger og Jens Villiam Jensen
2000-02: Ellen Christensen-Dalsgaard, Peter Korsgaard og Gunnar Solvang.
2003: Adam Schacke, Peter Korsgaard, Holger Villumsen

Sponsorer

Statens Humanistiske Forskningsråd (hele rækken)
Landbohistorisk Støttekreds (fra 1986 og frem)
Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse ( alene Nr. 1986:1)

Tidsskriftshistorik

Siden 1956 har Landbohistorisk Selskab udgivet et tidsskrift, som handler om landbrugets og landbefolkningens historie. Geografisk er det stort set afgrænset til Danmark, og kronologisk dækker det tiden fra middelalderen til nutiden. Tidsskriftet udkommer stadig.


Undervejs har tidsskriftet haft fire forskellige navne, som dækker over forskellige serier. 
Bol og by. Meddelelser fra Landbohistorisk Selskab”, udkom uregelmæssigt 1956-78
Fra 1980 er tidsskriftet udkommet mere regelmæssigt, dog under tre forskellige navne: 
Landbohistorisk Tidsskrift. Bol og by”, udkom 1980-84, 
”Bol og by. Landbohistorisk Tidsskrift”, udkom 1985-2003 
Landbohistorisk Tidsskrift”, begyndte at udkomme i 2004. Udkommer stadig.


Pga. skift i navn og ISSN-nummer har de formelt status som forskellige tidsskrifter, som derfor også findes på hver sin side på denne OJS-portal. Vi ser dog de forskellige rækker som en naturlig fortsættelse af hinanden.