Venøs blodgasanalyse i akutmodtagelsen

Nøgleord: Arteriel blodgasanalyse, venøs blodgasanalyse, V-gas, VBG

Resumé

Baggrund: Blodgasanalyse er et vigtigt redskab i en akutmodtagelse. Flere vestlige lande som USA og Australien er idag begyndt at erstatte den traditionelle arterielle blodgasanalyse med en venøs. Dette kan nedsætte smerten vi udsætter patienterne for, og de risici en arteriepunktur medfører.

Formål: Formålet med denne statusartikel er at opsummere hvordan en venøs blodgas analyse skal fortolkes i forhold til en arteriel, og foreslå i hvilke kliniske situationer V-gas kan erstatte A-gas.

Resultater: Baseret på metaanalyser er der fundet god overensstemmelse mellem arteriel og venøs pH-værdi. For pO2 er der stor forskel på arteriel og venøs, denne kan dog ofte estimeres ud fra transkutan saturation. pCO2 er også med stor usikkerhed, dog kan en værdi i normalområdet udelukke hyperkapni. Bicarbonat og laktat i V-gas kan sige om arterielt niveau er lavt, højt eller normalt, men dog ikke forudsige den præcise værdi. Base-excess er ikke undersøgt nok, men resultaterne antyder en god overensstemmelse.

Konklusion: Venøs blodgasanalyse er en upræcis gengivelse af de arterielle forhold. V-gas kan dog i mange tilfælde erstatte arteriel blodgasanalyse, hvis den bruges fokuseret og sammen med det kliniske billede. Det er vigtigt at patientsikkerheden opretholdes, og er man i tvivl om tolkningen af en V-gas bør man supplere med en A-gas.

Forfatterbiografi

Jeppe Henriksen, Fælles Akut Afdeling, Aarhus Universitets Hospital.
KBU-læge

Referencer

1. Kelly AM. Can VBG analysis replace ABG analysis in emergency care? Emergency medicine journal : EMJ. 2016;33(2):152-4 DOI: 10.1136/emermed-2014-204326.

2. Bloom BM, Grundlingh J, Bestwick JP, Harris T. The role of venous blood gas in the emergency department: a systematic review and meta-analysis. European journal of emergency medicine : official journal of the European Society for Emergency Medicine. 2014;21(2):81-8 DOI: 10.1097/MEJ.0b013e32836437cf.

3. Byrne AL, Bennett M, Chatterji R, Symons R, Pace NL, Thomas PS. Peripheral venous and arterial blood gas analysis in adults: are they comparable? A systematic review and meta-analysis. Respirology (Carlton, Vic). 2014;19(2):168-75 DOI: 10.1111/resp.12225.

4. Nitzan M, Romem A, Koppel R. Pulse oximetry: fundamentals and technology update. Medical devices (Auckland, NZ). 2014;7:231-9 DOI: 10.2147/mder.s47319.

5. Kelly A. Agreement between arterial and venous blood gases in emergency medical care: a systematic review. Hong Kong Journal of Emergency Medicine. 2013;20(3):166 (ingen DOI)

6. Benitez Cantero JM, Jurado Garcia J, Ruiz Cuesta P, Gonzalez Galilea A, Munoz Garcia-Borruel M, Garcia Sanchez V, et al. [Early evaluation of anaemia in patients with acute gastrointestinal bleeding: venous blood gas analysis compared to conventional laboratory]. Medicina clinica. 2013;141(8):332-7 DOI: 10.1016/j.medcli.2012.07.018.

Publiceret
2018-01-18
Citation/Eksport
Henriksen, J., & Karlsson, C. M. (2018). Venøs blodgasanalyse i akutmodtagelsen. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 1(1), 4-7. https://doi.org/10.7146/akut.v1i1.97249
Sektion
Statusartikler